Browsing by Subject Axit Giberillic

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000294.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cao, Thị Hường; Tạ, Thị Thảo (2011)

  • Tổng quan về chất kích thích sinh trưởng; axit giberillic (GA3); phương pháp xác định axit giberellic. Nghiên cứu phương pháp phân tích dư lượng axit Giberillic rau trên máy quang phổ UV-VIS 1601. Xác định hàm lượng thuốc kích thích sinh trưởng sử dụng phổ biến trên rau. Đưa ra kết quả và thảo luận: nghiên cứu điều kiện tối ưu xác định GA3 theo phổ UV-VIS; đánh giá phương pháp (đường chuẩn, khảo sát điều kiện chiết giberillic trong rau xanh, đánh giá độ chính xác của phương pháp); phân tích dư lượng GA3 trong mẫu rau.

Browsing by Subject Axit Giberillic

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000294.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cao, Thị Hường; Tạ, Thị Thảo (2011)

  • Tổng quan về chất kích thích sinh trưởng; axit giberillic (GA3); phương pháp xác định axit giberellic. Nghiên cứu phương pháp phân tích dư lượng axit Giberillic rau trên máy quang phổ UV-VIS 1601. Xác định hàm lượng thuốc kích thích sinh trưởng sử dụng phổ biến trên rau. Đưa ra kết quả và thảo luận: nghiên cứu điều kiện tối ưu xác định GA3 theo phổ UV-VIS; đánh giá phương pháp (đường chuẩn, khảo sát điều kiện chiết giberillic trong rau xanh, đánh giá độ chính xác của phương pháp); phân tích dư lượng GA3 trong mẫu rau.