Browsing by Subject Axit Amin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L1_00288_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hồng Hảo;  Advisor: Phạm, Luận; Nguyễn, Xuân Trung (2008)

  • Tổng kết các tài liệu về các phương pháp phân tích định lượng axít amin trong nước và trên thế giới từ trước đến nay. Nghiên cứu tìm và chọn những điều kiện tối ưu như các thông số máy, cột tách, pha động... để tách và xác định đồng thời 17 axít amin bằng kỹ thuật HPLC/FID. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích đưa ra. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để phân tích một số mẫu thực phẩm đại diện. Đánh giá kết quả thành phần axít amin của thực phẩm Việt Nam so với thành phần axít amin của các thực phẩm tương tự trên thế giới. Đánh giá chất lượng protein của một số đối tượng thực phẩm dựa vào thành phần axít amin thiết yếu.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá phân tích -- Trường Đại h...

Browsing by Subject Axit Amin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L1_00288_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hồng Hảo;  Advisor: Phạm, Luận; Nguyễn, Xuân Trung (2008)

  • Tổng kết các tài liệu về các phương pháp phân tích định lượng axít amin trong nước và trên thế giới từ trước đến nay. Nghiên cứu tìm và chọn những điều kiện tối ưu như các thông số máy, cột tách, pha động... để tách và xác định đồng thời 17 axít amin bằng kỹ thuật HPLC/FID. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích đưa ra. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để phân tích một số mẫu thực phẩm đại diện. Đánh giá kết quả thành phần axít amin của thực phẩm Việt Nam so với thành phần axít amin của các thực phẩm tương tự trên thế giới. Đánh giá chất lượng protein của một số đối tượng thực phẩm dựa vào thành phần axít amin thiết yếu.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá phân tích -- Trường Đại h...