Browsing by Subject Axit L-lactic

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00716.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Lê, Văn Chiều; Kiều, Anh Trung; Nguyễn, Thúy Ngọc; Trần, Thị Liễu; Nguyễn, Trọng Dân; Phạm, Nghiêm Việt Dũng (2007)

  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng trùng ngưng axit L-lactic như dung môi, nhiệt độ, thời gian phản ứng, các loại xúc tác khác nhau. Lựa chọn các phương pháp phân tích sản phẩm poly L-lactic và dung môi cho quá trình polyme hoá axit L-lactic. Thử nghiệm phản ứng polyme hoá L-lactic sử dụng xúc tác Sn và xúc tác Sn trên các chất mang khác nhau ở các điều kiện phản ứng khác nhau. Xác định thành phần, hiệu suất quá trình polyme hoá và định dạng sản phẩm polymer thu được. Đề tài nghiên cứu đã thu được một số kết quả: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang là than hoạt tính và titan oxit đối với phản ứng trùng ngưng axit lactic: việc gắn Sn lên chất mang làm tốc độ phản ứng chậm hơn ...

Browsing by Subject Axit L-lactic

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00716.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Lê, Văn Chiều; Kiều, Anh Trung; Nguyễn, Thúy Ngọc; Trần, Thị Liễu; Nguyễn, Trọng Dân; Phạm, Nghiêm Việt Dũng (2007)

  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng trùng ngưng axit L-lactic như dung môi, nhiệt độ, thời gian phản ứng, các loại xúc tác khác nhau. Lựa chọn các phương pháp phân tích sản phẩm poly L-lactic và dung môi cho quá trình polyme hoá axit L-lactic. Thử nghiệm phản ứng polyme hoá L-lactic sử dụng xúc tác Sn và xúc tác Sn trên các chất mang khác nhau ở các điều kiện phản ứng khác nhau. Xác định thành phần, hiệu suất quá trình polyme hoá và định dạng sản phẩm polymer thu được. Đề tài nghiên cứu đã thu được một số kết quả: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang là than hoạt tính và titan oxit đối với phản ứng trùng ngưng axit lactic: việc gắn Sn lên chất mang làm tốc độ phản ứng chậm hơn ...