Browsing by Subject Axit hữu cơ mạch ngắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Văn Quân (2016)

  • Hàm lượng các axít hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel gốc và nhiên liệu biodiesel là những chỉ tiêu chất lượng cần được quan tâm. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng fomiat, axetat và propionat trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với chiết lỏng-lỏng. Quy trình phân tích cho giới hạn phát hiện tốt cỡ 0,015-0,028 mg/kg chất cần quan tâm trong biodiesel, độ lặp lại về diện tích tín hiệu và thời gian di chuyển phản ánh qua độ lệch chuẩn tương đối có giá trị nhỏ hơn 5%. Áp dụng quy trình trên phân tích một số mẫu biodiesel sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sinh học khác nhau phát hiện ...

Browsing by Subject Axit hữu cơ mạch ngắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Văn Quân (2016)

  • Hàm lượng các axít hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel gốc và nhiên liệu biodiesel là những chỉ tiêu chất lượng cần được quan tâm. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng fomiat, axetat và propionat trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với chiết lỏng-lỏng. Quy trình phân tích cho giới hạn phát hiện tốt cỡ 0,015-0,028 mg/kg chất cần quan tâm trong biodiesel, độ lặp lại về diện tích tín hiệu và thời gian di chuyển phản ánh qua độ lệch chuẩn tương đối có giá trị nhỏ hơn 5%. Áp dụng quy trình trên phân tích một số mẫu biodiesel sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sinh học khác nhau phát hiện ...