Browsing by Subject Axit humic tách từ than bùn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003144.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thi Mai Linh;  Advisor: Trần, Hồng Côn; Nguyễn, Trường Sơn (2016)

  • Hiện nay, nước ở Việt Nam (cả nước mặt và nước ngầm) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt,ô nhiễm các kim loại nặng gây ra bởi các hoạt động như sử dụng phân bón, khai thác mỏ, luyện kim, tái chế kim loại tại các làng nghề... đang là vấn đề rất bức xúc. Nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như hoạt động sản xuất của con người.Vì thế, xử lý nước ô nhiễm kim loại nặng là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.

Browsing by Subject Axit humic tách từ than bùn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003144.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thi Mai Linh;  Advisor: Trần, Hồng Côn; Nguyễn, Trường Sơn (2016)

  • Hiện nay, nước ở Việt Nam (cả nước mặt và nước ngầm) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt,ô nhiễm các kim loại nặng gây ra bởi các hoạt động như sử dụng phân bón, khai thác mỏ, luyện kim, tái chế kim loại tại các làng nghề... đang là vấn đề rất bức xúc. Nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như hoạt động sản xuất của con người.Vì thế, xử lý nước ô nhiễm kim loại nặng là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.