Browsing by Subject Ba Đình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L2_01389.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hòa (2008)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về nghiên cứu địa danh, lịch sử, nghiên cứu địa danh trong và ngoài nước, hướng tiếp cận nghiên cứu địa danh nội thành Hà Nội. Tìm hiểu vài nét về địa bàn khảo sát địa danh quận Ba Đình – Hà Nội: về vị trí quận Ba Đình đối với thành phố Hà Nội và cả nước, về điều kiện tự nhiên, lịch sử và địa giới hành chính, đặc điểm con người và văn hóa, đặc điểm về phương ngữ. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo địa danh quận Ba Đình qua mô hình cấu tạo, các thành tố chung cấu tạo nên địa danh, trong đó có các kiểu cấu tạo, các phương thức đặt tên của từng đối tượng. Phân tích địa danh Ba Đình từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa để khẳng định mối quan hệ giao thoa giữa địa danh và ngôn n...

Browsing by Subject Ba Đình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L2_01389.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hòa (2008)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về nghiên cứu địa danh, lịch sử, nghiên cứu địa danh trong và ngoài nước, hướng tiếp cận nghiên cứu địa danh nội thành Hà Nội. Tìm hiểu vài nét về địa bàn khảo sát địa danh quận Ba Đình – Hà Nội: về vị trí quận Ba Đình đối với thành phố Hà Nội và cả nước, về điều kiện tự nhiên, lịch sử và địa giới hành chính, đặc điểm con người và văn hóa, đặc điểm về phương ngữ. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo địa danh quận Ba Đình qua mô hình cấu tạo, các thành tố chung cấu tạo nên địa danh, trong đó có các kiểu cấu tạo, các phương thức đặt tên của từng đối tượng. Phân tích địa danh Ba Đình từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa để khẳng định mối quan hệ giao thoa giữa địa danh và ngôn n...