Browsing by Subject Ba Đình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hòa (2008)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về nghiên cứu địa danh, lịch sử, nghiên cứu địa danh trong và ngoài nước, hướng tiếp cận nghiên cứu địa danh nội thành Hà Nội. Tìm hiểu vài nét về địa bàn khảo sát địa danh quận Ba Đình – Hà Nội: về vị trí quận Ba Đình đối với thành phố Hà Nội và cả nước, về điều kiện tự nhiên, lịch sử và địa giới hành chính, đặc điểm con người và văn hóa, đặc điểm về phương ngữ. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo địa danh quận Ba Đình qua mô hình cấu tạo, các thành tố chung cấu tạo nên địa danh, trong đó có các kiểu cấu tạo, các phương thức đặt tên của từng đối tượng. Phân tích địa danh Ba Đình từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa để khẳng định mối quan hệ giao thoa giữa địa danh và ngôn n...

 • 265(1992-6)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Dương (1992-06)

 • Bài viết nê lên vài nét về cuộc đời hoạt động của Nguyễn Duy Hinh, một trong những người chịu trách nhiệm về phong trào Cần Vương ở Hoằng Hóa. h

 • 411(2010-7)_p081-092.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Tung (2010)

 • Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba hải ngoại, Hồ Chí Minh trở về ước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giữa lúc toàn thế giới đang bị nhấn chìm trong cơn bão lửa khốc liệt của cuộc Thế chiến II. Tháng 5 năm 1941, bên bờ Khuổi Nậm, Pác Bó, Trung ương Đảng họp phiên bản mở rộng-thường được biết đến là Hội nghị Trung ương VIII, dưới sự chủ tọa của Người. Đây là hội nghị đánh dấu sự hoàn chỉnh căn bản bước chuyển hướng chiến lược quyết đoán của bộ chỉ huy cách mạng nước ta, mở đương cho thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giải phóng trường kỳ. Cũng chính tại đây, một tư duy chiến lược và sách lược khoa học, sáng tạo và quyết đoán trong quá trình lãnh đạo cách mạng V...

 • 74(1965-5)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tuấn Phổ (1965)

 • Qua bài viết , tác giả đóng góp ý kiến của mình về quyển "Lịch sử tám mươi năm chống Pháp" của Trần Huy Liệu và "Lịch sử cận đại Việt Nam" của Trần Văn Giàu,Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự, Đặng Huy Vận vì đây là hai cuốn sách có nhiều chương đề cập đến cuộc khởi nghĩa Ba Đình có ưu điểm: tài liệu chính xác, phân tích khoa học và nhất là có kèm theo hai tấm bản đồ vẽ tương đối tỉ mỉ về " Cứ điểm phòng ngự Ba Đình" đã giúp ích nhiều cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lịch sử nói chung.

Browsing by Subject Ba Đình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hòa (2008)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về nghiên cứu địa danh, lịch sử, nghiên cứu địa danh trong và ngoài nước, hướng tiếp cận nghiên cứu địa danh nội thành Hà Nội. Tìm hiểu vài nét về địa bàn khảo sát địa danh quận Ba Đình – Hà Nội: về vị trí quận Ba Đình đối với thành phố Hà Nội và cả nước, về điều kiện tự nhiên, lịch sử và địa giới hành chính, đặc điểm con người và văn hóa, đặc điểm về phương ngữ. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo địa danh quận Ba Đình qua mô hình cấu tạo, các thành tố chung cấu tạo nên địa danh, trong đó có các kiểu cấu tạo, các phương thức đặt tên của từng đối tượng. Phân tích địa danh Ba Đình từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa để khẳng định mối quan hệ giao thoa giữa địa danh và ngôn n...

 • 265(1992-6)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Dương (1992-06)

 • Bài viết nê lên vài nét về cuộc đời hoạt động của Nguyễn Duy Hinh, một trong những người chịu trách nhiệm về phong trào Cần Vương ở Hoằng Hóa. h

 • 411(2010-7)_p081-092.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Tung (2010)

 • Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba hải ngoại, Hồ Chí Minh trở về ước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giữa lúc toàn thế giới đang bị nhấn chìm trong cơn bão lửa khốc liệt của cuộc Thế chiến II. Tháng 5 năm 1941, bên bờ Khuổi Nậm, Pác Bó, Trung ương Đảng họp phiên bản mở rộng-thường được biết đến là Hội nghị Trung ương VIII, dưới sự chủ tọa của Người. Đây là hội nghị đánh dấu sự hoàn chỉnh căn bản bước chuyển hướng chiến lược quyết đoán của bộ chỉ huy cách mạng nước ta, mở đương cho thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giải phóng trường kỳ. Cũng chính tại đây, một tư duy chiến lược và sách lược khoa học, sáng tạo và quyết đoán trong quá trình lãnh đạo cách mạng V...

 • 74(1965-5)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tuấn Phổ (1965)

 • Qua bài viết , tác giả đóng góp ý kiến của mình về quyển "Lịch sử tám mươi năm chống Pháp" của Trần Huy Liệu và "Lịch sử cận đại Việt Nam" của Trần Văn Giàu,Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự, Đặng Huy Vận vì đây là hai cuốn sách có nhiều chương đề cập đến cuộc khởi nghĩa Ba Đình có ưu điểm: tài liệu chính xác, phân tích khoa học và nhất là có kèm theo hai tấm bản đồ vẽ tương đối tỉ mỉ về " Cứ điểm phòng ngự Ba Đình" đã giúp ích nhiều cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lịch sử nói chung.