Browsing by Subject Ba Vì

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • TNS10448.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Quốc Khánh (2003)

 • Vùng đất Ba Vì từ lâu đã được các nhà nghiên cứu coi như vùng đất thềm, vùng đất cổ của người Việt. Ngoài những đặc điểm chung của những ngôi chùa cổ truyền vùng châu thổ Bắc bộ, các ngôi chùa dân gian truyền thống vùng Ba Vì còn nhiều nét riêng rất đáng quan tâm...

 • 00060000174.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Kim Thoa; Phan, Thị Thanh Hải; Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Huế; Hoàng, Xuân Thái; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, An Thịnh; Lê, Thị Hải Uyên; Đặng, Kinh Bắc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về công tác nâng cao năng lực quản lý chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Đánh giá các hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường, hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường. Định hướng và một số giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Ba Vì. Đưa mô hình thực nghiệm nâng cao chất lượng môi trường tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học cho công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

 • 01050001767.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Nga;  Advisor: Luận văn chuyên ngành Khoa học môi trường (2014)

 • Mặc dù amiang thuộc nhóm amphibol đã bị cấm khai thác và sử dụng tuy nhiên những ảnh hưởng tiềm tàng của chúng đối với sức khoẻ con người thì vẫn còn Một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho biết khoảng 125 triệu công nhân trên toàn thế giới tiếp xúc trực tiếp với amiang ở nơi làm việc và hơn 107.000 người thiệt mạng mỗi năm vì các bệnh có liên quan đến vật liệu này. Cho tới thời điểm này những nghiên cứu về amiang vẫn còn rất hạn chế. Một số công trình ở nước ngoài tập trung chủ yếu vào amiang chrysotil, trong đó phần lớn là những nghiên cứu về ảnh hưởng của loại vật liệu này đối với sức khoẻ người lao động. Những công trình nghiên cứu về amiang amphibol đặc biệt là nghiên cứu về kh...

 • 01050002255.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Thị Liễu;  Advisor: Phạm, Văn Cự (2015)

 • Nghiên cứu tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo tại khu di tích K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, góp phần vào các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại địa phương. Trong luận văn nay tập trung nghiên cứu được khu trú và dạng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) tại Khu vực K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

 • 01050000227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn (2011)

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học - pháp lý xây dựng CSDL địa chính ở nước ta, nhu cầu xây dựng CSDL địa chính, tình hình xây dựng CSDL địa chính ở trong và ngoài nước. Điều tra, đánh giá thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và tình hình xây dựng CSDL địa chính của huyện. Đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội.

 • KY_04320_(1).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Công Hoạt (1974)

 • Truyền thuyết Sơn Tinh – Thỷ Tinh phản ánh dáng dấp của một cuộc sống phong phú thuộc thời kỳ lịch sử xa xăm của dân tộc – một cuộc sống gian khổ với những thử thách lớn lao, một cuộc sống ở trình độ sản xuất khá cao, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã hình thành từ nghìn xưa.

 • 8. TRAN THU PHUONG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phương, Trần Thu; Yêm, Trần (2010)

 • This article presents the results of research which was conducted in the Ngoc Nhi Bird Colony, Cam Linh Commune, Ba Vi District, Ha Noi City. Considering natural and socio-economic aspects as well as the management status of the bird colony, the roles of community in conservation management and development of the Ngoc Nhi Bird Colony are analyzed and recommendations have been made. Findings of the research show that there are number of management conflicts in Ngoc Nhi Bird Colony, especially in land use management. The local community plays a significant role in solving these conflicts through dialogue between the owner of the bird colony and the local community. Consensus in the co...

 • 01050000363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Đông; Tạ, Hòa Phương (2011)

 • ổng quan về khu vực vùng núi Ba Vì: vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội; đặc điểm địa chất. Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm aglomerat trong hệ thống phân loại các đá núi lửa cũng như phương pháp nghiên cứu. Nghiên cửu đặc điểm tầng đá chứa “cuội” trên đỉnh núi Ba Vì. Giới thiệu ý nghĩa tầng Aglomerat trong quần thể di sản vùng Ba Vì

Browsing by Subject Ba Vì

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • TNS10448.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Quốc Khánh (2003)

 • Vùng đất Ba Vì từ lâu đã được các nhà nghiên cứu coi như vùng đất thềm, vùng đất cổ của người Việt. Ngoài những đặc điểm chung của những ngôi chùa cổ truyền vùng châu thổ Bắc bộ, các ngôi chùa dân gian truyền thống vùng Ba Vì còn nhiều nét riêng rất đáng quan tâm...

 • 00060000174.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Kim Thoa; Phan, Thị Thanh Hải; Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Huế; Hoàng, Xuân Thái; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, An Thịnh; Lê, Thị Hải Uyên; Đặng, Kinh Bắc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về công tác nâng cao năng lực quản lý chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Đánh giá các hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường, hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường. Định hướng và một số giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Ba Vì. Đưa mô hình thực nghiệm nâng cao chất lượng môi trường tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học cho công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

 • 01050001767.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Nga;  Advisor: Luận văn chuyên ngành Khoa học môi trường (2014)

 • Mặc dù amiang thuộc nhóm amphibol đã bị cấm khai thác và sử dụng tuy nhiên những ảnh hưởng tiềm tàng của chúng đối với sức khoẻ con người thì vẫn còn Một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho biết khoảng 125 triệu công nhân trên toàn thế giới tiếp xúc trực tiếp với amiang ở nơi làm việc và hơn 107.000 người thiệt mạng mỗi năm vì các bệnh có liên quan đến vật liệu này. Cho tới thời điểm này những nghiên cứu về amiang vẫn còn rất hạn chế. Một số công trình ở nước ngoài tập trung chủ yếu vào amiang chrysotil, trong đó phần lớn là những nghiên cứu về ảnh hưởng của loại vật liệu này đối với sức khoẻ người lao động. Những công trình nghiên cứu về amiang amphibol đặc biệt là nghiên cứu về kh...

 • 01050002255.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Thị Liễu;  Advisor: Phạm, Văn Cự (2015)

 • Nghiên cứu tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo tại khu di tích K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, góp phần vào các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại địa phương. Trong luận văn nay tập trung nghiên cứu được khu trú và dạng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) tại Khu vực K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

 • 01050000227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn (2011)

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học - pháp lý xây dựng CSDL địa chính ở nước ta, nhu cầu xây dựng CSDL địa chính, tình hình xây dựng CSDL địa chính ở trong và ngoài nước. Điều tra, đánh giá thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và tình hình xây dựng CSDL địa chính của huyện. Đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội.

 • KY_04320_(1).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Công Hoạt (1974)

 • Truyền thuyết Sơn Tinh – Thỷ Tinh phản ánh dáng dấp của một cuộc sống phong phú thuộc thời kỳ lịch sử xa xăm của dân tộc – một cuộc sống gian khổ với những thử thách lớn lao, một cuộc sống ở trình độ sản xuất khá cao, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã hình thành từ nghìn xưa.

 • 8. TRAN THU PHUONG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phương, Trần Thu; Yêm, Trần (2010)

 • This article presents the results of research which was conducted in the Ngoc Nhi Bird Colony, Cam Linh Commune, Ba Vi District, Ha Noi City. Considering natural and socio-economic aspects as well as the management status of the bird colony, the roles of community in conservation management and development of the Ngoc Nhi Bird Colony are analyzed and recommendations have been made. Findings of the research show that there are number of management conflicts in Ngoc Nhi Bird Colony, especially in land use management. The local community plays a significant role in solving these conflicts through dialogue between the owner of the bird colony and the local community. Consensus in the co...

 • 01050000363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Đông; Tạ, Hòa Phương (2011)

 • ổng quan về khu vực vùng núi Ba Vì: vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội; đặc điểm địa chất. Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm aglomerat trong hệ thống phân loại các đá núi lửa cũng như phương pháp nghiên cứu. Nghiên cửu đặc điểm tầng đá chứa “cuội” trên đỉnh núi Ba Vì. Giới thiệu ý nghĩa tầng Aglomerat trong quần thể di sản vùng Ba Vì