Browsing by Subject Ba vì

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050000755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hoa;  Advisor: Phạm, Văn Cự (2012)

 • Tổng quan về biến đổi sử dụng đất; sinh kế bền vững; mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất và sinh kế. Phân tích sự biến động sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu giai đoạn 1993 - 2010 tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xác định mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã Tản Lĩnh. Đánh giá về các loại hình sinh kế liên quan tới sử dụng đấtnôngnghiệp tại xã Tản Lĩnh.

 • 01050000721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lê Ánh (2012)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về quy hoạch du lịch, tài nguyên du lịch và các khái niệm, tiêu chí của khu, tuyến điểm du lịch. Giới thiệu khái quát về hệ thông tin địa lý (GIS) và vai trò của hệ thông tin địa lý trong quy hoạch du lịch. Mô hình hóa dữ liệu trong GIS để hình thành khu, tuyến điểm du lịch qua các tiêu chí. Thử nghiệm ứng dụng GIS trong việc xác định khu tuyến điểm du lịch của huyện Ba Vì, Hà Nội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phi, Mạnh Hồng;  Advisor: Lê, Vũ Khôi; Đào, Văn Tiến (1994)

 • Đặc điểm về thành phần loài và phân loài thú của khu hệ thú Ba vì. Quan hệ ái tình động vật địa lí với các khu hệ thú Đông Bắc và Tây Bắc Bắc bộ. Đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài và phân loài thú Ba vì. Sự thay đổi thành phần và trữ lượng hiện nay của vài loài thú như khỉ vàng, hoẵng...

Browsing by Subject Ba vì

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050000755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hoa;  Advisor: Phạm, Văn Cự (2012)

 • Tổng quan về biến đổi sử dụng đất; sinh kế bền vững; mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất và sinh kế. Phân tích sự biến động sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu giai đoạn 1993 - 2010 tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xác định mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã Tản Lĩnh. Đánh giá về các loại hình sinh kế liên quan tới sử dụng đấtnôngnghiệp tại xã Tản Lĩnh.

 • 01050000721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lê Ánh (2012)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về quy hoạch du lịch, tài nguyên du lịch và các khái niệm, tiêu chí của khu, tuyến điểm du lịch. Giới thiệu khái quát về hệ thông tin địa lý (GIS) và vai trò của hệ thông tin địa lý trong quy hoạch du lịch. Mô hình hóa dữ liệu trong GIS để hình thành khu, tuyến điểm du lịch qua các tiêu chí. Thử nghiệm ứng dụng GIS trong việc xác định khu tuyến điểm du lịch của huyện Ba Vì, Hà Nội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phi, Mạnh Hồng;  Advisor: Lê, Vũ Khôi; Đào, Văn Tiến (1994)

 • Đặc điểm về thành phần loài và phân loài thú của khu hệ thú Ba vì. Quan hệ ái tình động vật địa lí với các khu hệ thú Đông Bắc và Tây Bắc Bắc bộ. Đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài và phân loài thú Ba vì. Sự thay đổi thành phần và trữ lượng hiện nay của vài loài thú như khỉ vàng, hoẵng...