Browsing by Subject Bacillus licheniformis

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 7.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Quang Huy; Ngô, Thị Kim Toán (2014)

  • Màng sinh học (Biofilm) là cấu trúc tập hợp của vi sinh vật và có vai trò quan trọng trong chu trình dinh dưỡng trên cạn và dưới nước. Nghiên cứu màng sinh học ứng dụng trong xử lý nước thải là một trong những nghiên cứu mới hiện nay giúp giảm ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm nước thải có chứa các hợp chất photpho. Từ các mẫu nước thải thu thập từmột số địa điểm ở Thanh Hóa, Hà Nội chúng tôi đã phân lập được 21 chủng vi sinh vật có khảnăng hình thành màng sinh học. Trong sốcác chủng phân lập, chủng A4.2 ngoài khả năng hình thành màng sinh học còn có hoạt tính phân giải photpho trong môi trường nuôi cấy. Kết quả phân tích vềhình thái, đặc điểm sinh lý ...

Browsing by Subject Bacillus licheniformis

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 7.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Quang Huy; Ngô, Thị Kim Toán (2014)

  • Màng sinh học (Biofilm) là cấu trúc tập hợp của vi sinh vật và có vai trò quan trọng trong chu trình dinh dưỡng trên cạn và dưới nước. Nghiên cứu màng sinh học ứng dụng trong xử lý nước thải là một trong những nghiên cứu mới hiện nay giúp giảm ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm nước thải có chứa các hợp chất photpho. Từ các mẫu nước thải thu thập từmột số địa điểm ở Thanh Hóa, Hà Nội chúng tôi đã phân lập được 21 chủng vi sinh vật có khảnăng hình thành màng sinh học. Trong sốcác chủng phân lập, chủng A4.2 ngoài khả năng hình thành màng sinh học còn có hoạt tính phân giải photpho trong môi trường nuôi cấy. Kết quả phân tích vềhình thái, đặc điểm sinh lý ...