Browsing by Subject Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006871-Luận văn Sơn Tùng .pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Sơn Tùng;  Advisor: Hoàng, Thanh Tùng (2015)

  • Nghiên cứu, tổng hợp những lý luận cơ bảnvề cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương giai đoạn 2010-2015. Đề xuất giải pháp và khuyến nghị nằm thực hiện các giải pháp đã đề xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương đến 2020.

Browsing by Subject Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006871-Luận văn Sơn Tùng .pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Sơn Tùng;  Advisor: Hoàng, Thanh Tùng (2015)

  • Nghiên cứu, tổng hợp những lý luận cơ bảnvề cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương giai đoạn 2010-2015. Đề xuất giải pháp và khuyến nghị nằm thực hiện các giải pháp đã đề xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương đến 2020.