Browsing by Subject Công ty Cổ phần Cầu đường Long Biên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007164.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Thúy Ngọc;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2016)

  • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chiến lƣợc phát triển của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lƣợc phát triển của Công ty Cổ phần Cầu đƣờng Long Biên giai đoạn 2011 - 2014. Đưa ra định hướng và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Cầu đường Long Biên đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Browsing by Subject Công ty Cổ phần Cầu đường Long Biên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007164.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Thúy Ngọc;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2016)

  • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chiến lƣợc phát triển của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lƣợc phát triển của Công ty Cổ phần Cầu đƣờng Long Biên giai đoạn 2011 - 2014. Đưa ra định hướng và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Cầu đường Long Biên đến năm 2020, tầm nhìn 2030.