Browsing by Subject Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 0.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Thu Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Thế Hùng (2016)

  • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần Dầu Thực vật TườngAn và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An. Từ đó giúp cho doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong tƣơng lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. Thực hiện đánh giá và so sánh vị thế của công ty với đơn vị khác cùng ngành để có định hướng phát triển trong tương lai. Dự báo tài chính của công ty trong 3 năm tới giai đoạn 2016 -2018. Từ đó đề xuất các giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản...

Browsing by Subject Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 0.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Thu Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Thế Hùng (2016)

  • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần Dầu Thực vật TườngAn và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An. Từ đó giúp cho doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong tƣơng lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. Thực hiện đánh giá và so sánh vị thế của công ty với đơn vị khác cùng ngành để có định hướng phát triển trong tương lai. Dự báo tài chính của công ty trong 3 năm tới giai đoạn 2016 -2018. Từ đó đề xuất các giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản...