Browsing by Subject Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007221.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2016)

  • Luận văn góp phần chỉ ra các vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục cũng như các ưu điểm cần phát huy trong tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang để tạo cơ sở hoạch định và thực hiện cho các nhà quản trị của doanh nghiệp; đồng thời đóng góp một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Browsing by Subject Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007221.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2016)

  • Luận văn góp phần chỉ ra các vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục cũng như các ưu điểm cần phát huy trong tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang để tạo cơ sở hoạch định và thực hiện cho các nhà quản trị của doanh nghiệp; đồng thời đóng góp một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang.