Browsing by Subject Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 2040.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

  • Trình bày một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, làm rõ những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá quá trình phát triển hoạt động và thực trạng năng lực cạnh tranh, các công cụ cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, cụ thể là công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Đề xuất các định hướng phát triển và chiến lược cạnh tranh, các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói chung ...

Browsing by Subject Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 2040.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

  • Trình bày một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, làm rõ những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá quá trình phát triển hoạt động và thực trạng năng lực cạnh tranh, các công cụ cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, cụ thể là công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Đề xuất các định hướng phát triển và chiến lược cạnh tranh, các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói chung ...