Browsing by Subject Công ty cổ phần chế biến gỗ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006442.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Lân;  Advisor: Lê, Thái Phong (2015)

  • Thông qua việc phân tích môi trường bên ngoài và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt, luận văn nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty. Làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh đối với một doanh nghiệp Nghiên cứu các yếu tố thuộc bên môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh dăm gỗ nói chung và Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt nói riêng. Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố thuộc môi trường nội bộ, thực trạng kinh doanh dăm gỗ tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt. Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt.

Browsing by Subject Công ty cổ phần chế biến gỗ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006442.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Lân;  Advisor: Lê, Thái Phong (2015)

  • Thông qua việc phân tích môi trường bên ngoài và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt, luận văn nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty. Làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh đối với một doanh nghiệp Nghiên cứu các yếu tố thuộc bên môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh dăm gỗ nói chung và Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt nói riêng. Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố thuộc môi trường nội bộ, thực trạng kinh doanh dăm gỗ tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt. Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nam Việt.