Browsing by Subject Công ty cổ phần chứng khoán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007808.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trung Đức;  Advisor: Hoàng, Khắc Lịch (2016)

  • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng phát trển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

Browsing by Subject Công ty cổ phần chứng khoán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007808.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trung Đức;  Advisor: Hoàng, Khắc Lịch (2016)

  • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng phát trển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt