Browsing by Subject Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007165.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Hồng Hà;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

  • Hệ thống hóa lại một số vấn đề lý luận về công ty chứng khoán, môi giới chứng khoán và đặc biệt là phát triển hoạt động môi giới chứng khoán Phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại FPT, qua đó đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.

Browsing by Subject Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007165.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Hồng Hà;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

  • Hệ thống hóa lại một số vấn đề lý luận về công ty chứng khoán, môi giới chứng khoán và đặc biệt là phát triển hoạt động môi giới chứng khoán Phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại FPT, qua đó đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.