Browsing by Subject Công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01806_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trần, Minh Đạo, Người hướng dẫn (2008)

  • 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Hệ thống hoá, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh, những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh, các đối thủ ch (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Subject Công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01806_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trần, Minh Đạo, Người hướng dẫn (2008)

  • 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Hệ thống hoá, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh, những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh, các đối thủ ch (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008