Browsing by Subject Cú pháp phụ thuộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00060000509.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh (2017)

 • Đề xuất và cải tiến các phương pháp giải quyết bài toán đảo cụm từ trong dịch máy thống kê dựa vào cụm theo hướng tiếp cận tiền xử lý dựa trên cây phân tích cú pháp phụ thuộc. Tìm ra cách tích hợp thông tin về cây phân tích cú pháp phụ thuộc vào hệ dịch máy thống kê (lựa chọn thông tin cú pháp, xây dựng luật đảo trật tự thủ công và tự động giữa 2 cặp ngôn ngữ). Tập trung thử nghiệm & đánh giá trên cặp ngôn ngữ Anh-Việt. Xây dựng chương trình thử nghiệm dịch từ Việt sang Anh, tích hợp các kỹ thuật đề xuất và cải tiến trong đề tài.

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Mỹ Linh;  Advisor: Lê, Hồng Phương (2015)

 • Chương 1. Tổng quan: Chương này trình bày những vấn đề liên quan tới cú pháp phụ thuộc, các khái niệm cơ bản về phân tích cú pháp phụ thuộc. Và một số những thuật toán phân tích cú pháp phụ thuộc tốt nhất hiện nay. Chương 2. Xây dựng tập nhãn phụ thuộc cho tiếng Việt: Chương này trình bày về việc nghiên cứu và xây dựng tập nhãn phụ thuộc cho tiếng Việt có đối sánh với tập nhãn phụ thuộc đa ngôn ngữ của nhóm nghiên cứu trường Đại học Stanford. Ngoài ra, Chương này cũng so sánh sự khác nhau giữa hai bộ nhãn để thấy được những đặc trưng trong tiếng Việt. Chương 3: Thực nghiệm: Chương này trình bày về một số công cụ phân tích cú pháp phụ thuộc hiệu quả nhất hiện nay: MSTParser và MaltPar...

 • 01050002558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Mỹ Linh;  Advisor: Lê, Hồng Phương (2015)

 • Xử lí ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh trong trí tuệ nhân tạo, tập trung các ứng dụng nhằm giúp các hệ thống máy tính hiểu và xử lí được ngôn ngữ của con người. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên là một trong những vấn đề khó và thu hút rất nhiều nghiên cứu vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - là công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp. Phân tích cú pháp là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Với một bộ phận cú pháp tốt, chúng ta có thể tích hợp vào nhiều ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên như máy tính, tóm tắt văn bản, các thệ thống hỏi đáp, trích chọn thông tin, ... để tăng tính chính xác của các ứng dụng đó Xử lí ngôn ngữ tự nhiê...

Browsing by Subject Cú pháp phụ thuộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00060000509.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh (2017)

 • Đề xuất và cải tiến các phương pháp giải quyết bài toán đảo cụm từ trong dịch máy thống kê dựa vào cụm theo hướng tiếp cận tiền xử lý dựa trên cây phân tích cú pháp phụ thuộc. Tìm ra cách tích hợp thông tin về cây phân tích cú pháp phụ thuộc vào hệ dịch máy thống kê (lựa chọn thông tin cú pháp, xây dựng luật đảo trật tự thủ công và tự động giữa 2 cặp ngôn ngữ). Tập trung thử nghiệm & đánh giá trên cặp ngôn ngữ Anh-Việt. Xây dựng chương trình thử nghiệm dịch từ Việt sang Anh, tích hợp các kỹ thuật đề xuất và cải tiến trong đề tài.

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Mỹ Linh;  Advisor: Lê, Hồng Phương (2015)

 • Chương 1. Tổng quan: Chương này trình bày những vấn đề liên quan tới cú pháp phụ thuộc, các khái niệm cơ bản về phân tích cú pháp phụ thuộc. Và một số những thuật toán phân tích cú pháp phụ thuộc tốt nhất hiện nay. Chương 2. Xây dựng tập nhãn phụ thuộc cho tiếng Việt: Chương này trình bày về việc nghiên cứu và xây dựng tập nhãn phụ thuộc cho tiếng Việt có đối sánh với tập nhãn phụ thuộc đa ngôn ngữ của nhóm nghiên cứu trường Đại học Stanford. Ngoài ra, Chương này cũng so sánh sự khác nhau giữa hai bộ nhãn để thấy được những đặc trưng trong tiếng Việt. Chương 3: Thực nghiệm: Chương này trình bày về một số công cụ phân tích cú pháp phụ thuộc hiệu quả nhất hiện nay: MSTParser và MaltPar...

 • 01050002558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Mỹ Linh;  Advisor: Lê, Hồng Phương (2015)

 • Xử lí ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh trong trí tuệ nhân tạo, tập trung các ứng dụng nhằm giúp các hệ thống máy tính hiểu và xử lí được ngôn ngữ của con người. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên là một trong những vấn đề khó và thu hút rất nhiều nghiên cứu vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - là công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp. Phân tích cú pháp là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Với một bộ phận cú pháp tốt, chúng ta có thể tích hợp vào nhiều ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên như máy tính, tóm tắt văn bản, các thệ thống hỏi đáp, trích chọn thông tin, ... để tăng tính chính xác của các ứng dụng đó Xử lí ngôn ngữ tự nhiê...