Browsing by Subject Cơ học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • 00050000035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Dũng (2010)

 • Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô hình hoá như hệ một bậc tự do, cầu được mô hình hoá như một dầm Euler – Bernoulli. Từ đó, thiết lập hệ phương trình tương tác xe-cầu. Giới thiệu cơ sở toán học của phép biến đổi wavelet. Tìm hiểu phép biến đổi wavelet liên tục và rời rạc. Đưa ra một số ví dụ minh họa cho khả năng phân tích wavelet để phát hiện cũng như đánh giá sự thay đổi đột ngột trong tín hiệu. Mô phỏng số dao động của một hệ xe-cầu đã được nêu ở chương đầu. Phản ứng của xe với các vận tốc và độ sâu vết nứt của cầu khác nhau được dùng để phân tích wavelet nhằm phát hiện sự thay đổi đột ngột trong các đáp ứng này. Từ đó nêu lên kết luận tại vị trí t...

 • DT_00238.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng; Đào, Huy Bích (2003)

 • Trình bày vấn đề ổn định của vỏ tròn xoay đàn - dẻo. Nghiên cứu bài toán ổn định đàn - dẻo của mảnh vỏ trụ và bài toán ổn định của vỏ trụ tròn chịu tải phức tạp. Xem xét cách tìm nghiệm và tính chất nghiệm của phương trình Matchie. Ứng dụng phương trình Van der pol để nghiên cứu hiện tượng mất ổn định khí động

 • V_L0_01463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường cũng như trong các máy chuyên dụng. Đối với rô to dài không biến dạng, nghiên cứu đã chứng tỏ rằng có thể đưa về cân bằng trên 2 mặt phẳng, trình bày các phương pháp cân bằng đối với lo ại rô to này, đồng thời viết phương trình chuyển động làm sáng tỏ các phương pháp trên

 • V_L0_01463_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Cao Mệnh (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 01050001693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Công Đạt (2014)

 • Nghiên cứu về dao động của vỏ cầu, vỏ trụ thoải FGM đặt trên nền đàn hồi phi tuyến bậc 3. Mô hình hóa các bài toán, viết các phương trình cân bằng trong trường hợp này, sau đó bằng việc sử dụng phương pháp Bubnov – Galerkin đưa ra phương trình dao động phi tuyến của vỏ. Khảo sát số, tính tần số dao động riêng của kết cấu và ảnh hưởng của các hệ số nền. Khảo sát dao động và đáp ứng thời gian của kết cấu dưới sự tác động của kích thước hình học, hệ số nền, biên độ và tần số của lực kích động ngoài bằng Maple và so sánh với các kết quả đã biết.

 • Noi dung chinh luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Hiên;  Advisor: Đặng, Xuân Hải , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan được những lý luận và thực tiễn về tự học và dạy học tự học áp dụng với đối tượng học sinh trung học cơ sở. Tổng hợp lý luận về đặc trưng của quá trình dạy học vật lý gắn với con đường hình thành khái niệm và hiện tượng vật lý. Thiết kế phương án (...); Electronic Resources

 • V_L1_00026_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Chánh;  Advisor: Phạm, Hữu Vĩnh, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Điệp, người hướng dẫn (1982)

 • Luận văn dùng phương pháp logic hiện tượng để xây dựng một số mô hình cơ học của hỗn hợp theo quan điểm khuyếch tán suy rộng. Luận văn có 4 chương, mỗi chương trình bày việc xây dựng một mô hình cụ thể, hai mô hình đầu là hai mô hình của hỗn hợp đồng thể c (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Khoa học Toán - Lý --Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1982; 119 tr.

 • V_L0_01081_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Nam;  Advisor: Trần, Gia Lịch (2007)

 • Tóm tắt sơ lược về phương pháp sai phân hữu hạn giải các phương trình đạo hàm riêng. Trình bày về phương trình truyền tải - khuếch tán 2 chiều ngang và phương pháp giải nó. Đưa ra những đánh giá các kết quả khi giải các bài toán đơn giản có nghiệm giải tíc (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học chất lỏng -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • DT_00610.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Bùi, Thanh Tú; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2006)

 • Nghiên cứu sóng mặt Rayleigh trong môi trường đàn hồi thẳng hướng nén được, có biến dạng trước. Sử dụng phương pháp hàm biến phức, tìm ra công thức vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi đẳng hướng, nén được, có biến dạng. Giới thiệu phương pháp tìm các công thức xấp xỉ của sóng Rayleigh dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu. Sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên, biên phân chia có độ nhám cao, sử dụng phương pháp thuần nhất hóa, các hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH

 • DT_00561.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Đào, Huy Bích; Đào, Văn Dũng (2006)

 • Xây dựng các công thức của vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi trực hướng đối với các tập khác nhau của các tham số; Chỉ ra sự mở rộng công tức của vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đẳng hướng; Áp dụng phương pháp hàm biến phức tìm nghiệm của các bài toán về vết nứt lỗ hình vuông dưới tác động của các tác động như dòng nhiệt, sự lệch nhiệt, sự lệch ứng suất, sử dụng nguyên lý chồng chất nghiệm, xây dựng nghiệm bài toán về sự tương tác của một vết nứt thẳng với lỗ hình vuông-vết nứt của bản đàn hồi dưới tác dụng của dòng nhỉệt đều

 • 01050000357_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà Giang;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2011)

 • 36 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Rút ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi mềm, không nén được, chịu kéo và nén dọc theo một trục. Thiết lập một số công thức xấp xỉ dựa trên đa thức xấp xỉ bậc hai tốt nhất của lũy thừa bậc ba trên đoạn [0,1]. (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Cơ học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • 00050000035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Dũng (2010)

 • Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô hình hoá như hệ một bậc tự do, cầu được mô hình hoá như một dầm Euler – Bernoulli. Từ đó, thiết lập hệ phương trình tương tác xe-cầu. Giới thiệu cơ sở toán học của phép biến đổi wavelet. Tìm hiểu phép biến đổi wavelet liên tục và rời rạc. Đưa ra một số ví dụ minh họa cho khả năng phân tích wavelet để phát hiện cũng như đánh giá sự thay đổi đột ngột trong tín hiệu. Mô phỏng số dao động của một hệ xe-cầu đã được nêu ở chương đầu. Phản ứng của xe với các vận tốc và độ sâu vết nứt của cầu khác nhau được dùng để phân tích wavelet nhằm phát hiện sự thay đổi đột ngột trong các đáp ứng này. Từ đó nêu lên kết luận tại vị trí t...

 • DT_00238.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng; Đào, Huy Bích (2003)

 • Trình bày vấn đề ổn định của vỏ tròn xoay đàn - dẻo. Nghiên cứu bài toán ổn định đàn - dẻo của mảnh vỏ trụ và bài toán ổn định của vỏ trụ tròn chịu tải phức tạp. Xem xét cách tìm nghiệm và tính chất nghiệm của phương trình Matchie. Ứng dụng phương trình Van der pol để nghiên cứu hiện tượng mất ổn định khí động

 • V_L0_01463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường cũng như trong các máy chuyên dụng. Đối với rô to dài không biến dạng, nghiên cứu đã chứng tỏ rằng có thể đưa về cân bằng trên 2 mặt phẳng, trình bày các phương pháp cân bằng đối với lo ại rô to này, đồng thời viết phương trình chuyển động làm sáng tỏ các phương pháp trên

 • V_L0_01463_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Cao Mệnh (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 01050001693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Công Đạt (2014)

 • Nghiên cứu về dao động của vỏ cầu, vỏ trụ thoải FGM đặt trên nền đàn hồi phi tuyến bậc 3. Mô hình hóa các bài toán, viết các phương trình cân bằng trong trường hợp này, sau đó bằng việc sử dụng phương pháp Bubnov – Galerkin đưa ra phương trình dao động phi tuyến của vỏ. Khảo sát số, tính tần số dao động riêng của kết cấu và ảnh hưởng của các hệ số nền. Khảo sát dao động và đáp ứng thời gian của kết cấu dưới sự tác động của kích thước hình học, hệ số nền, biên độ và tần số của lực kích động ngoài bằng Maple và so sánh với các kết quả đã biết.

 • Noi dung chinh luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Hiên;  Advisor: Đặng, Xuân Hải , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan được những lý luận và thực tiễn về tự học và dạy học tự học áp dụng với đối tượng học sinh trung học cơ sở. Tổng hợp lý luận về đặc trưng của quá trình dạy học vật lý gắn với con đường hình thành khái niệm và hiện tượng vật lý. Thiết kế phương án (...); Electronic Resources

 • V_L1_00026_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Chánh;  Advisor: Phạm, Hữu Vĩnh, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Điệp, người hướng dẫn (1982)

 • Luận văn dùng phương pháp logic hiện tượng để xây dựng một số mô hình cơ học của hỗn hợp theo quan điểm khuyếch tán suy rộng. Luận văn có 4 chương, mỗi chương trình bày việc xây dựng một mô hình cụ thể, hai mô hình đầu là hai mô hình của hỗn hợp đồng thể c (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Khoa học Toán - Lý --Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1982; 119 tr.

 • V_L0_01081_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Nam;  Advisor: Trần, Gia Lịch (2007)

 • Tóm tắt sơ lược về phương pháp sai phân hữu hạn giải các phương trình đạo hàm riêng. Trình bày về phương trình truyền tải - khuếch tán 2 chiều ngang và phương pháp giải nó. Đưa ra những đánh giá các kết quả khi giải các bài toán đơn giản có nghiệm giải tíc (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học chất lỏng -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • DT_00610.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Bùi, Thanh Tú; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2006)

 • Nghiên cứu sóng mặt Rayleigh trong môi trường đàn hồi thẳng hướng nén được, có biến dạng trước. Sử dụng phương pháp hàm biến phức, tìm ra công thức vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi đẳng hướng, nén được, có biến dạng. Giới thiệu phương pháp tìm các công thức xấp xỉ của sóng Rayleigh dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu. Sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên, biên phân chia có độ nhám cao, sử dụng phương pháp thuần nhất hóa, các hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH

 • DT_00561.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Đào, Huy Bích; Đào, Văn Dũng (2006)

 • Xây dựng các công thức của vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi trực hướng đối với các tập khác nhau của các tham số; Chỉ ra sự mở rộng công tức của vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đẳng hướng; Áp dụng phương pháp hàm biến phức tìm nghiệm của các bài toán về vết nứt lỗ hình vuông dưới tác động của các tác động như dòng nhiệt, sự lệch nhiệt, sự lệch ứng suất, sử dụng nguyên lý chồng chất nghiệm, xây dựng nghiệm bài toán về sự tương tác của một vết nứt thẳng với lỗ hình vuông-vết nứt của bản đàn hồi dưới tác dụng của dòng nhỉệt đều

 • 01050000357_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà Giang;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2011)

 • 36 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Rút ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi mềm, không nén được, chịu kéo và nén dọc theo một trục. Thiết lập một số công thức xấp xỉ dựa trên đa thức xấp xỉ bậc hai tốt nhất của lũy thừa bậc ba trên đoạn [0,1]. (...); Electronic Resources