Browsing by Subject Cơ học ứng dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • V_L0_01837.exe.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Luật (2008)

 • Trình bày các kết qủa từ thực nghiệm, ứng xử đàn hồi, đàn dẻo, mô hình đàn dẻo lưỡng tính, luật đàn dẻo, luật tái bền; trình bày phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến, thuật toán số trong phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến, phần tử dầm đàn dẻo, tích phân số; trình bày các quy trình tính toán, cập nhật ứng suất và các ví dụ. Kết quả đã xây dựng được véctơ nội lực tại các nút và ma trận độ cứng tiếp tuyến cho phần tử dầm Bernoulli có tính tới ảnh hưởng của biến dạng dẻo. Sử dụng phép cầu phương Gauss đã tiến hành tính số cho vecto nội lực nút và ma trận cứng tiếp tuyến, xây dựng thuật toán để cập nhật ứng suất tại các điểm Gauss và phát triển chương trình tín...

 • V_L1_00202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khanh;  Advisor: Chu, Văn Đạt (2003)

 • Trình bày mô hình hệ nhiều vật và phương pháp nghiên cứu, giới thiệu sơ lược về máy xúc một gầu dẫn thuỷ động lực. Từ đó đi sâu nghiên cứu mô hình động lực học, động lực học của máy xúc và tổ chức chương trình tính toán, kết qủa tính toán để đưa ra một số kết luận về kết quả tính toán của luận văn

 • V_L1_00167_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hùng, Người hướng dẫn (2002)

 • Tổng quan về dòng chảy và sóng khu vực gần bờ. Cơ sở lý thuyết mô hình tính dòng chảy sóng gần bờ và xây dựng mô hình hai chiều tính dòng chảy sóng gần bờ. Áp dụng mô hình hai chiều tính dòng chảy sóng trong điều kiện thực tế tại vùng biển Phan Rí - Bình T (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng Cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 63 tr.

 • V_L1_00174_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thành;  Advisor: Trần, Gia Lịch, Người hướng dẫn (2002)

 • Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; Nêu tổng quan về tình hình nghiên cứu mô hình khí tượng. Nghiên cứu thuật toán giải mô hình, kỹ thuật lập chương trình tính. Bước đầu đã giải quyết vấn đề biên khí quyển sát mặt đất, kiểm nghiệm mô hình và ứng dụng mô hình thử nghiệm cho một khu vực cụ thể; Electronic Resources; 97 tr.

 • V_L0_01429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thành Thiết (2007)

 • Tổng quan về máy ép thủy lực: các loại máy ép, nguyên lý ho ạt động, các bộ phận chính của máy và công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày một số tính chất cơ bản của chất l ỏng, các thông số cơ bản của máy ép thuỷ lực, hệ thống thủy lực, về điều khiển và hệ thống điều khiển của máy ép 400 tấn trong công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn và quá trình thiết kế khung máy ép. Qua đó đánh giá, phân tích, so sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế nhằm nêu rõ sự lợi ích của việc ứng dụng tính toán trong thiết kế chế tạo máy ép thủy lực cũng như các loại máy khác

 • LuanVan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thành Thiết (2007)

 • Tổng quan về máy ép thủy lực: các loại máy ép, nguyên lý hoạt động, các bộ phận chính của máy và công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày một số tính chất cơ bản của chất lỏng, các thông số cơ bản của máy ép thuỷ lực, hệ thống thủy lực, về điều khiển và hệ thống điều khiển của máy ép 400 tấn trong công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn và quá trình thiết kế khung máy ép. Qua đó đánh giá, phân tích, so sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế nhằm nêu rõ sự lợi ích của việc ứng dụng tính toán trong thiết kế chế tạo máy ép thủy lực cũng như các loại máy khác

 • V_L0_01429_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thành Thiết;  Advisor: Đỗ, Sanh (2007)

 • Tổng quan về máy ép thủy lực: các loại máy ép, nguyên lý hoạt động, các bộ phận chính của máy và công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày một số tính chất cơ bản của chất lỏng, các thông số cơ bản của máy ép thuỷ lực, hệ thống thủy lực, về điều khiển v (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L1_00215_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Quang Trung;  Advisor: Vũ, Mạnh Lãng, Người hướng dẫn; Đặng, Duy Thuỳ, Người hướng dẫn (2003)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 91 tr; Tìm hiểu nguyên nhân gây hư hỏng và phương pháp thu nhập thông tin đối với dầm cầu bê tông cốt thép đang khai thác. Phương pháp xác định sự suy giảm chất lượng dầm cầu bê tông cốt thép đang thai thác và các biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng dầm cầu bê t (...)

 • V_L1_00177_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thuận;  Advisor: Đỗ, Minh Khai, Người hướng dẫn (2002)

 • Đưa ra một mô hình thích hợp để mô phỏng chuyển động của máy bay. Đánh giá sự ảnh hưởng của nhiễu động đến ổn định chuyển động dọc của máy bay đối với một số chế độ bay cụ thể. Phân tích các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của nhiễu đến ổn định chuyển động d (...); Electronic Resources; Luận án ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 85 tr.

 • đại học quốc gia.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Toàn;  Advisor: Nguyễn, Đức Tính (2006)

 • Khái quát lịch sử phát triển cầu dây văng, cấu trúc và các đặc trưng cơ bản của dây văng, hệ neo. Nghiên cứu về tĩnh học của dây cáp qua mô hình bài toán khảo sát, phương trình biểu diễn đường cong tĩnh dây cáp, quan hệ giữa độ võng tĩnh lớn nhất, sức căng tĩnh ban đầu của dây cáp, phương trình tính lực căng... Khảo sát dao động tự do của dây cáp căng, dao động của dây khi đầu dưới neo vào gối đàn hồi, dao động cưỡng bức của dây và dao động tự do có cản của dây ; qua đó thấy được dao động của dây cáp. Thí nghiệm đo dao động dây văng cho cầu Bến Cốc - Hà Tây

 • V_L0_01011_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Toàn;  Advisor: Nguyễn, Đức Tính, Người hướng dẫn (2006)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Electronic Resources; 80 tr. + CD-ROM; Khái quát lịch sử phát triển cầu dây văng, cấu trúc và các đặc trưng cơ bản của dây văng, hệ neo. Nghiên cứu về tĩnh học của dây cáp qua mô hình bài toán khảo sát, phương trình biểu diễn đường cong tĩnh dây cáp, quan hệ giữa độ võng tĩnh lớn nhất, sức căng (...)

Browsing by Subject Cơ học ứng dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • V_L0_01837.exe.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Luật (2008)

 • Trình bày các kết qủa từ thực nghiệm, ứng xử đàn hồi, đàn dẻo, mô hình đàn dẻo lưỡng tính, luật đàn dẻo, luật tái bền; trình bày phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến, thuật toán số trong phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến, phần tử dầm đàn dẻo, tích phân số; trình bày các quy trình tính toán, cập nhật ứng suất và các ví dụ. Kết quả đã xây dựng được véctơ nội lực tại các nút và ma trận độ cứng tiếp tuyến cho phần tử dầm Bernoulli có tính tới ảnh hưởng của biến dạng dẻo. Sử dụng phép cầu phương Gauss đã tiến hành tính số cho vecto nội lực nút và ma trận cứng tiếp tuyến, xây dựng thuật toán để cập nhật ứng suất tại các điểm Gauss và phát triển chương trình tín...

 • V_L1_00202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khanh;  Advisor: Chu, Văn Đạt (2003)

 • Trình bày mô hình hệ nhiều vật và phương pháp nghiên cứu, giới thiệu sơ lược về máy xúc một gầu dẫn thuỷ động lực. Từ đó đi sâu nghiên cứu mô hình động lực học, động lực học của máy xúc và tổ chức chương trình tính toán, kết qủa tính toán để đưa ra một số kết luận về kết quả tính toán của luận văn

 • V_L1_00167_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hùng, Người hướng dẫn (2002)

 • Tổng quan về dòng chảy và sóng khu vực gần bờ. Cơ sở lý thuyết mô hình tính dòng chảy sóng gần bờ và xây dựng mô hình hai chiều tính dòng chảy sóng gần bờ. Áp dụng mô hình hai chiều tính dòng chảy sóng trong điều kiện thực tế tại vùng biển Phan Rí - Bình T (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng Cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 63 tr.

 • V_L1_00174_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thành;  Advisor: Trần, Gia Lịch, Người hướng dẫn (2002)

 • Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; Nêu tổng quan về tình hình nghiên cứu mô hình khí tượng. Nghiên cứu thuật toán giải mô hình, kỹ thuật lập chương trình tính. Bước đầu đã giải quyết vấn đề biên khí quyển sát mặt đất, kiểm nghiệm mô hình và ứng dụng mô hình thử nghiệm cho một khu vực cụ thể; Electronic Resources; 97 tr.

 • V_L0_01429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thành Thiết (2007)

 • Tổng quan về máy ép thủy lực: các loại máy ép, nguyên lý ho ạt động, các bộ phận chính của máy và công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày một số tính chất cơ bản của chất l ỏng, các thông số cơ bản của máy ép thuỷ lực, hệ thống thủy lực, về điều khiển và hệ thống điều khiển của máy ép 400 tấn trong công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn và quá trình thiết kế khung máy ép. Qua đó đánh giá, phân tích, so sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế nhằm nêu rõ sự lợi ích của việc ứng dụng tính toán trong thiết kế chế tạo máy ép thủy lực cũng như các loại máy khác

 • LuanVan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thành Thiết (2007)

 • Tổng quan về máy ép thủy lực: các loại máy ép, nguyên lý hoạt động, các bộ phận chính của máy và công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày một số tính chất cơ bản của chất lỏng, các thông số cơ bản của máy ép thuỷ lực, hệ thống thủy lực, về điều khiển và hệ thống điều khiển của máy ép 400 tấn trong công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn và quá trình thiết kế khung máy ép. Qua đó đánh giá, phân tích, so sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế nhằm nêu rõ sự lợi ích của việc ứng dụng tính toán trong thiết kế chế tạo máy ép thủy lực cũng như các loại máy khác

 • V_L0_01429_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thành Thiết;  Advisor: Đỗ, Sanh (2007)

 • Tổng quan về máy ép thủy lực: các loại máy ép, nguyên lý hoạt động, các bộ phận chính của máy và công nghệ chế tạo thiết bị áp lực. Trình bày một số tính chất cơ bản của chất lỏng, các thông số cơ bản của máy ép thuỷ lực, hệ thống thủy lực, về điều khiển v (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L1_00215_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Quang Trung;  Advisor: Vũ, Mạnh Lãng, Người hướng dẫn; Đặng, Duy Thuỳ, Người hướng dẫn (2003)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 91 tr; Tìm hiểu nguyên nhân gây hư hỏng và phương pháp thu nhập thông tin đối với dầm cầu bê tông cốt thép đang khai thác. Phương pháp xác định sự suy giảm chất lượng dầm cầu bê tông cốt thép đang thai thác và các biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng dầm cầu bê t (...)

 • V_L1_00177_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thuận;  Advisor: Đỗ, Minh Khai, Người hướng dẫn (2002)

 • Đưa ra một mô hình thích hợp để mô phỏng chuyển động của máy bay. Đánh giá sự ảnh hưởng của nhiễu động đến ổn định chuyển động dọc của máy bay đối với một số chế độ bay cụ thể. Phân tích các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của nhiễu đến ổn định chuyển động d (...); Electronic Resources; Luận án ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 85 tr.

 • đại học quốc gia.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Toàn;  Advisor: Nguyễn, Đức Tính (2006)

 • Khái quát lịch sử phát triển cầu dây văng, cấu trúc và các đặc trưng cơ bản của dây văng, hệ neo. Nghiên cứu về tĩnh học của dây cáp qua mô hình bài toán khảo sát, phương trình biểu diễn đường cong tĩnh dây cáp, quan hệ giữa độ võng tĩnh lớn nhất, sức căng tĩnh ban đầu của dây cáp, phương trình tính lực căng... Khảo sát dao động tự do của dây cáp căng, dao động của dây khi đầu dưới neo vào gối đàn hồi, dao động cưỡng bức của dây và dao động tự do có cản của dây ; qua đó thấy được dao động của dây cáp. Thí nghiệm đo dao động dây văng cho cầu Bến Cốc - Hà Tây

 • V_L0_01011_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Toàn;  Advisor: Nguyễn, Đức Tính, Người hướng dẫn (2006)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Electronic Resources; 80 tr. + CD-ROM; Khái quát lịch sử phát triển cầu dây văng, cấu trúc và các đặc trưng cơ bản của dây văng, hệ neo. Nghiên cứu về tĩnh học của dây cáp qua mô hình bài toán khảo sát, phương trình biểu diễn đường cong tĩnh dây cáp, quan hệ giữa độ võng tĩnh lớn nhất, sức căng (...)