Browsing by Subject Cơ học công trình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 000500001647_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Hoa;  Advisor: Nguyễn, Việt Khoa , người hướng dẫn (2012)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học kỹ thuật -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô hình hóa như một bậc tự do , dầm eluer-bernoulli. Từ đó hệ phương trình tương tác hệ xe cầu được thiết lập. Xây dựng mô hình dầm được chia thành Q phần tử, có vết nứt đóng nằm ở phần tử i. (...); Electronic Resources

 • 00060000004.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phùng, Quốc Thanh, 1961-; Hoàng, Nam Nhật; Bạch, Thành Công; Đinh, Đức Linh (2008)

 • Nghiên cứu chế tạo họ hợp chất Ca0,85Pr0,15Mn1-yRuyO3 bằng phương pháp sol-gel và đo đặc tính chất dẫn của họ vật liệu này. Phát hiện và giải thích bằng lý thuyết Fractal mối liên hệ giữa điện trở suất, nồng độ hạt tải và hàm lượng Rut hay thế. Từ các nội dung nghiên cứu trên, đề tài đạt được một số kết quả sau: Chế tạo được họ hợp chất Ca0,85Pr0,15Mn1-yRuyo3 bằng phương pháp sol-gel; Nghiên cứu ảnh hưởng của Ru thay thế lên nồng độ hạt tải, độ dẫn của vật liệu và giải thích bằng lý thuyết Fractal

 • 00050004243.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thang, Văn Đạt (2014)

 • Luận văn trình bày nghiên cứu cứu kỹ thuật mô hình nứt nẻ liên tục – CFM xây dựng đặc trưng nứt nẻ của vỉa nứt nẻ tự nhiên, và các công cụ sử dụng trong kỹ thuật này, đó là phương pháp học máy mạng thần kinh nhân tạo 4 lớp truyền thẳng, thuật toán xếp hạng dựa trên các đường cong fuzzy trung bình (mean fuzzy curve). Dựa trên những kết quả lý thuyết nghiên cứu được, tiến hành xây dựng chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Fortran và đánh giá chất lượng kết quả của chương trình và so sánh với phần mềm thương mại Petrel. Kết quả đánh giá bước đầu, dựa trên ví dụ thử nghiệm chương trình máy tính cho kết quả tốt và phù hợp hơn so với phần mềm Petrel, từ đó, tiến đầu đánh giá ảnh ...

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

Browsing by Subject Cơ học công trình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 000500001647_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Hoa;  Advisor: Nguyễn, Việt Khoa , người hướng dẫn (2012)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học kỹ thuật -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô hình hóa như một bậc tự do , dầm eluer-bernoulli. Từ đó hệ phương trình tương tác hệ xe cầu được thiết lập. Xây dựng mô hình dầm được chia thành Q phần tử, có vết nứt đóng nằm ở phần tử i. (...); Electronic Resources

 • 00060000004.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phùng, Quốc Thanh, 1961-; Hoàng, Nam Nhật; Bạch, Thành Công; Đinh, Đức Linh (2008)

 • Nghiên cứu chế tạo họ hợp chất Ca0,85Pr0,15Mn1-yRuyO3 bằng phương pháp sol-gel và đo đặc tính chất dẫn của họ vật liệu này. Phát hiện và giải thích bằng lý thuyết Fractal mối liên hệ giữa điện trở suất, nồng độ hạt tải và hàm lượng Rut hay thế. Từ các nội dung nghiên cứu trên, đề tài đạt được một số kết quả sau: Chế tạo được họ hợp chất Ca0,85Pr0,15Mn1-yRuyo3 bằng phương pháp sol-gel; Nghiên cứu ảnh hưởng của Ru thay thế lên nồng độ hạt tải, độ dẫn của vật liệu và giải thích bằng lý thuyết Fractal

 • 00050004243.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thang, Văn Đạt (2014)

 • Luận văn trình bày nghiên cứu cứu kỹ thuật mô hình nứt nẻ liên tục – CFM xây dựng đặc trưng nứt nẻ của vỉa nứt nẻ tự nhiên, và các công cụ sử dụng trong kỹ thuật này, đó là phương pháp học máy mạng thần kinh nhân tạo 4 lớp truyền thẳng, thuật toán xếp hạng dựa trên các đường cong fuzzy trung bình (mean fuzzy curve). Dựa trên những kết quả lý thuyết nghiên cứu được, tiến hành xây dựng chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Fortran và đánh giá chất lượng kết quả của chương trình và so sánh với phần mềm thương mại Petrel. Kết quả đánh giá bước đầu, dựa trên ví dụ thử nghiệm chương trình máy tính cho kết quả tốt và phù hợp hơn so với phần mềm Petrel, từ đó, tiến đầu đánh giá ảnh ...

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)