Browsing by Subject Cơ học chất lỏng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 01050000389_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Trình bày một số phương pháp chia lưới tự động không cấu trúc như: phương pháp chia lưới Delaunay Triangulation; phương pháp tịnh tiến biên (Advancing Front); phương pháp tạo lưới không cấu trúc sử dụng thuật toán chèn điểm tự động và tái kết nối địa phươn (...)

 • 01050000261_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Hảo;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Tổng quan về dòng chảy một chiều của chất khí hoàn hảo trong đường ống. Nghiên cứu chuyển động của chất khí trong đường ống có ma sát. Tìm hiểu dòng chảy một chiều trong đường ống có cấp hoặc thu nhiệt. Trình bày các kết quả tính toán

 • V_L0_01081_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Nam;  Advisor: Trần, Gia Lịch (2007)

 • Tóm tắt sơ lược về phương pháp sai phân hữu hạn giải các phương trình đạo hàm riêng. Trình bày về phương trình truyền tải - khuếch tán 2 chiều ngang và phương pháp giải nó. Đưa ra những đánh giá các kết quả khi giải các bài toán đơn giản có nghiệm giải tíc (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học chất lỏng -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • DT_00897.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Trản (2008)

 • Tìm hiểu, chọn mô hình thích hợp cho bài toán tương tác vật rắn - chất lỏng trong các trường hợp có chuyển động tương đối giữa chúng. Lựa chọn phương pháp giải số thích hợp cho bài toán đặt ra. Xây dựng thuật toán dựa trên phương pháp tính đã chọn và thiết kế cấu trúc phần mềm cho mục tiêu mô phỏng số hiện tượng cơ học cần nghiên cứu. Lập trình theo thiết kế ở nội dung trên. Tiến hành mô phỏng số cho một số trường hợp cụ thể, kết quả cho thấy các trường hợp kinh điển hoặc điển hình của bài toán này trong trường hợp hai chiều đã cho kết quả định tính khá tốt và phần nào phù hợp về định lượng Tạo lập một phần mềm dùng để nghiên cứu sự tương tác của vật rắn trong dòng chảy chất lỏng dướ...

 • 01050002420.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Giang;  Advisor: Trần, Văn Trản (2015)

 • Chương 1: Dòng chảy Falkner –Skan. Trong chương này trình bày nội dung về lý thuyết lớp biên, nghiệm đồng dạng và cách thu nhận bài toán. Chương 2: Một số tính chất chung của nghiệm bài toán về dòng chảy Falkner –Skan. Đưa ra một số tính chất chung của nghiệm bài toán dòng chảy lớp biên: sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán, sự ổn định tuyến tính của nghiệm và nghiệm phân nhánh của bài toán. Chương 3: Giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan. Thực hiện giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan bằng hai phương pháp tính khác nhau hoàn toàn về bản chất,nêu các kết quả nhận được và so sánh với nhau

 • 01050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

 • V_L0_00623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Đôn (2005)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện biên tới kết quả số trong mô hình hai chiều. Tập trung vào các vấn đề điều kiện biên của phương trình nước nông Saint Venant 2D. Đồng thời giải thích một số khái niệm, định nghĩa của điều kiện biên trong bài toán 2 chiều. Mô tả ý nghĩa tác dụng của từng loại điều kiện biên trong thực tế, yêu cầu về số lượng điều kiện biên để một bài toán có nghiệm duy nhất

 • V_L0_02542_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Cường;  Advisor: Trần, Thu Hà (2010)

 • Chương 1: trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin về lưu vực nghiên cứu, các thông tin về mô hình thủy văn, thủy lực được lựa chọn nghiên cứu. Chương 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển mô hình thủy văn tham số phân bố Marine. Chương 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và khai thác mô hình thủy lực một chiều IMech1D. Chương 4: Kết nối mô hình thủy văn Marine với mô hình thủy lực một chiều IMech1D thành một mô hình thống nhất. Ứng dụng mô hình này cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình. Chương 5: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ chính xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D. Chương 6: Trình bày các kết quả sử dụng mô hì...

 • 01050002583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vĩnh;  Advisor: Bùi, Thanh Tú (2015)

 • Trong luận văn này, phương pháp không lưới RBIEM cải tiến được đề xuất. Để thuận tiện, ta gọi phương pháp RBIEM cải tiến là m-RBIEM (modified RBIEM). Để tính tích phân trên biên của miền con, thay việc rời rạc biên thành các phần tử bằng cách thêm vào các nút trên biên, phương pháp không lưới m-RBIEM sẽ sử dụng hệ tọa độ cực để tính trực tiếp các tích phân khi miền con có dạng hình tròn. Phương pháp m-RBIEM đưa ra lời giải số chính xác hơn, tiết kiệm thời gian tính toán hơn và dễ dàng hơn trong việc lập trình giải các bài toán thực tế.

 • V_L0_01569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh (2008)

 • Tổng quan thiết bị giảm chấn bằng chất lỏng cùng với những ứng dụng thực tế của thiết bị này trong đời sống. Trình bày cách thiết lập mô hình dao động của chất lỏng trong bể chứa dưới sự tác động của kích điều hòa và giải số được bài toán cho trường hợp 2 chiều bằng phương pháp Rung-Kutta. Từ đó thu được kết quả cho trường hợp chất lỏng lý tưởng phù hợp với kết quả tính bằng phương pháp giải tích và đưa ra được mối quan hệ giữa chúng với phương trình mặt thoáng và vận tốc của chất lỏng tại mặt thoáng khi sử dụng phương pháp số để giải

 • 00050001339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Cường (2012)

 • Khái niệm vật lý cơ bản: đưa ra những khái niệm cơ bản áp dụng trong bài toán mô phỏng hệ cảm biến giọt chất lỏng trong ống. Bài toán điều khiển kích cỡ giọt chất lỏng trong ống phun: Trình bày ý tưởng về bài toán điều khiển giọt chất lỏng trong ống phun. Mô phỏng bài toán với Comsol Multiphysics: Xây dựng mô hình mô phỏng và quá trình thực hiện.

 • 00050001339_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Cường;  Advisor: Chử, Đức Trình, người hướng dẫn (2012)

 • 38 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái niệm vật lý cơ bản: đưa ra những khái niệm cơ bản áp dụng trong bài toán mô phỏng hệ cảm biến giọt chất lỏng trong ống. Bài toán điều khiển kích cỡ giọt chất lỏng trong ống phun: Trình bày ý tưởng về bài toán điều khiển giọt chất lỏng trong ống phun. (...); Electronic Resources

 • V_L1_00008_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Huy;  Advisor: Ngô, Huy Cận, Ngườì hướng dẫn (1987)

 • 67 tr.; Luận văn đi sâu nghiên cứu mô hình cơ học của bài toán đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực và xây dựng hệ phương trình vi phân. Mô tả các kích động nhỏ của bài toán đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực, không gian hàm, xét một số tính chất của toán tử trong b (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Cơ học chất lỏng và chất khí -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987

Browsing by Subject Cơ học chất lỏng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 01050000389_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Trình bày một số phương pháp chia lưới tự động không cấu trúc như: phương pháp chia lưới Delaunay Triangulation; phương pháp tịnh tiến biên (Advancing Front); phương pháp tạo lưới không cấu trúc sử dụng thuật toán chèn điểm tự động và tái kết nối địa phươn (...)

 • 01050000261_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Hảo;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Tổng quan về dòng chảy một chiều của chất khí hoàn hảo trong đường ống. Nghiên cứu chuyển động của chất khí trong đường ống có ma sát. Tìm hiểu dòng chảy một chiều trong đường ống có cấp hoặc thu nhiệt. Trình bày các kết quả tính toán

 • V_L0_01081_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Nam;  Advisor: Trần, Gia Lịch (2007)

 • Tóm tắt sơ lược về phương pháp sai phân hữu hạn giải các phương trình đạo hàm riêng. Trình bày về phương trình truyền tải - khuếch tán 2 chiều ngang và phương pháp giải nó. Đưa ra những đánh giá các kết quả khi giải các bài toán đơn giản có nghiệm giải tíc (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học chất lỏng -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • DT_00897.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Trản (2008)

 • Tìm hiểu, chọn mô hình thích hợp cho bài toán tương tác vật rắn - chất lỏng trong các trường hợp có chuyển động tương đối giữa chúng. Lựa chọn phương pháp giải số thích hợp cho bài toán đặt ra. Xây dựng thuật toán dựa trên phương pháp tính đã chọn và thiết kế cấu trúc phần mềm cho mục tiêu mô phỏng số hiện tượng cơ học cần nghiên cứu. Lập trình theo thiết kế ở nội dung trên. Tiến hành mô phỏng số cho một số trường hợp cụ thể, kết quả cho thấy các trường hợp kinh điển hoặc điển hình của bài toán này trong trường hợp hai chiều đã cho kết quả định tính khá tốt và phần nào phù hợp về định lượng Tạo lập một phần mềm dùng để nghiên cứu sự tương tác của vật rắn trong dòng chảy chất lỏng dướ...

 • 01050002420.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Giang;  Advisor: Trần, Văn Trản (2015)

 • Chương 1: Dòng chảy Falkner –Skan. Trong chương này trình bày nội dung về lý thuyết lớp biên, nghiệm đồng dạng và cách thu nhận bài toán. Chương 2: Một số tính chất chung của nghiệm bài toán về dòng chảy Falkner –Skan. Đưa ra một số tính chất chung của nghiệm bài toán dòng chảy lớp biên: sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán, sự ổn định tuyến tính của nghiệm và nghiệm phân nhánh của bài toán. Chương 3: Giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan. Thực hiện giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan bằng hai phương pháp tính khác nhau hoàn toàn về bản chất,nêu các kết quả nhận được và so sánh với nhau

 • 01050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

 • V_L0_00623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Đôn (2005)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện biên tới kết quả số trong mô hình hai chiều. Tập trung vào các vấn đề điều kiện biên của phương trình nước nông Saint Venant 2D. Đồng thời giải thích một số khái niệm, định nghĩa của điều kiện biên trong bài toán 2 chiều. Mô tả ý nghĩa tác dụng của từng loại điều kiện biên trong thực tế, yêu cầu về số lượng điều kiện biên để một bài toán có nghiệm duy nhất

 • V_L0_02542_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Cường;  Advisor: Trần, Thu Hà (2010)

 • Chương 1: trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin về lưu vực nghiên cứu, các thông tin về mô hình thủy văn, thủy lực được lựa chọn nghiên cứu. Chương 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển mô hình thủy văn tham số phân bố Marine. Chương 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và khai thác mô hình thủy lực một chiều IMech1D. Chương 4: Kết nối mô hình thủy văn Marine với mô hình thủy lực một chiều IMech1D thành một mô hình thống nhất. Ứng dụng mô hình này cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình. Chương 5: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ chính xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D. Chương 6: Trình bày các kết quả sử dụng mô hì...

 • 01050002583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vĩnh;  Advisor: Bùi, Thanh Tú (2015)

 • Trong luận văn này, phương pháp không lưới RBIEM cải tiến được đề xuất. Để thuận tiện, ta gọi phương pháp RBIEM cải tiến là m-RBIEM (modified RBIEM). Để tính tích phân trên biên của miền con, thay việc rời rạc biên thành các phần tử bằng cách thêm vào các nút trên biên, phương pháp không lưới m-RBIEM sẽ sử dụng hệ tọa độ cực để tính trực tiếp các tích phân khi miền con có dạng hình tròn. Phương pháp m-RBIEM đưa ra lời giải số chính xác hơn, tiết kiệm thời gian tính toán hơn và dễ dàng hơn trong việc lập trình giải các bài toán thực tế.

 • V_L0_01569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh (2008)

 • Tổng quan thiết bị giảm chấn bằng chất lỏng cùng với những ứng dụng thực tế của thiết bị này trong đời sống. Trình bày cách thiết lập mô hình dao động của chất lỏng trong bể chứa dưới sự tác động của kích điều hòa và giải số được bài toán cho trường hợp 2 chiều bằng phương pháp Rung-Kutta. Từ đó thu được kết quả cho trường hợp chất lỏng lý tưởng phù hợp với kết quả tính bằng phương pháp giải tích và đưa ra được mối quan hệ giữa chúng với phương trình mặt thoáng và vận tốc của chất lỏng tại mặt thoáng khi sử dụng phương pháp số để giải

 • 00050001339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Cường (2012)

 • Khái niệm vật lý cơ bản: đưa ra những khái niệm cơ bản áp dụng trong bài toán mô phỏng hệ cảm biến giọt chất lỏng trong ống. Bài toán điều khiển kích cỡ giọt chất lỏng trong ống phun: Trình bày ý tưởng về bài toán điều khiển giọt chất lỏng trong ống phun. Mô phỏng bài toán với Comsol Multiphysics: Xây dựng mô hình mô phỏng và quá trình thực hiện.

 • 00050001339_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Cường;  Advisor: Chử, Đức Trình, người hướng dẫn (2012)

 • 38 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái niệm vật lý cơ bản: đưa ra những khái niệm cơ bản áp dụng trong bài toán mô phỏng hệ cảm biến giọt chất lỏng trong ống. Bài toán điều khiển kích cỡ giọt chất lỏng trong ống phun: Trình bày ý tưởng về bài toán điều khiển giọt chất lỏng trong ống phun. (...); Electronic Resources

 • V_L1_00008_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Huy;  Advisor: Ngô, Huy Cận, Ngườì hướng dẫn (1987)

 • 67 tr.; Luận văn đi sâu nghiên cứu mô hình cơ học của bài toán đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực và xây dựng hệ phương trình vi phân. Mô tả các kích động nhỏ của bài toán đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực, không gian hàm, xét một số tính chất của toán tử trong b (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Cơ học chất lỏng và chất khí -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987