Browsing by Subject Cơ học chất rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 01050003726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà Giang;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2017)

 • + Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh cho môi trường đàn hồi có biến dạng trước tùy ý, chịu một ràng buộc trong đẳng hướng tổng quát. + Thu được công thức vận tốc của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi micropolar đẳng hướng. + Thiết lập các công thức xấp xỉ với độ chính xác cao cho vận tốc sóng Rayleigh truyền trong các môi trường đàn hồi có ứng suất trước, môi trường đàn hồi micropolar. + Tìm ra phương trình tán sác dạng hiện của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi xốp trực hướng. + Tìm được các công thức chính xác của vận tốc sóng Stoneley truyền trong hai bán không gian đàn hổi đẳng hướng khác nhau cho hai trường hợp: (i) Khi h...

 • 01050001111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Tùng;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2020-03-18)

 • Tìm hệ phương trình thuần nhất hóa dạng hiện của lý thuyết đàn hồi tuyến tính, lý thuyết đàn điện, đàn nhiệt trong các miền hai chiều có biên phân chia với độ nhám cao. Biên Phan chia được giả thiết giao động nhanh giữa hai đường thẳng song song, giữa hai đường tròn đồng tâm. Minh dụng tính ứng dụng của các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện thu được bằng bài toán về sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên phân chia có độ nhám cao.

 • V_L0_00634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh, Người hướng dẫn (2005)

 • 76 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày các hệ thức tuyến tính hoá cơ bản của lý thuyết đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất. Nghiên cứu bài toán truyền sóng hai thành phần dọc lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn, mỗi chu kỳ gồm N lớp vật liệu khác nhau không nén được có (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_00622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Huyên;  Advisor: Nguyễn, Thúc An (2005)

 • Trình bày tổng quan lịch sử phát triển lý thuyết va chạm và ứng dụng của nó vào bài toán đóng cọc, cơ sở lý thuyết va chạm dọc của thanh đàn hồi. Nghiên cứu va chạm dọc của hai thanh đàn hồi mặt bên chịu lực cản không đổi và đầu kia của thanh gặp chướng ngại vật, va chạm của búa vào cọc đóng trong nền đồng nhất đáy cọc tựa trên nền cứng trong khi đóng và ngay sau khi đóng bằng búa điêzen với bộ phận va đập pittông. Xét ảnh hưởng của lực cản ma sát mặt bên, độ cứng đệm đàn hồi đến thời gian va chạm, lực nén cực đại và trạng thái ứng suất nén trong cọc, trạng thái ứng suất kéo của cọc ngay sau khi va chạm

 • V_L0_00642.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Bạch Ngọc;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn (2005)

 • Giới thiệu về thiết bị lặn. Phân tích tính năng và cấu tạo của một số loại thiết bị lặn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, khả năng ứng dụng và chế tạo tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của dây dẫn lên thiết bị lặn trong quá trình hoạt động. Từ đó mô phỏng động học và động lực học của tàu lặn dưới tác dụng của ngoại lực bằng phần mềm alaska và đưa ra các thông số chính của thiết bị lặn

 • V_L0_00642_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Bạch Ngọc;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2005)

 • 82 tr. + Đĩa CD-ROM; Giới thiệu về thiết bị lặn. Phân tích tính năng và cấu tạo của một số loại thiết bị lặn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, khả năng ứng dụng và chế tạo tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của dây dẫn lên thiết bị lặn trong quá trình hoạt động. Từ đó m (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • DT_00454.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng; Hoàng, Văn Tùng; Đào, Huy Bích (2005)

 • Ổn định đàn dẻo của mảnh vỏ trụ làm bằng vỏ trụ làm bằng vật liệu nén được chịu tải phức tạp, ổn định đàn dẻo của tấm tam giác chịu tác động của lực nén với điều kiện biên tựa bản lề., ổn định đàn dẻo vỏ nón, ổn định đàn dẻo vỏ trụ tròn chịu momen xoắn ở hai đầu, ổn định đàn dẻo của vỏ nón bằng vật liệu tái bền tổng quát chịu áp suất ngoài

 • V_L0_00612_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Chinh;  Advisor: Khổng, Doãn Điền, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đông Anh, Người hướng dẫn (2005)

 • 110 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày tổng quan các nghiên cứu về bộ hấp thụ dao động thụ động: nguyên lý cơ bản, tính bộ hấp thụ dao động có và không có cản nhớt, một số tiêu chuẩn xác định bộ hấp thụ dao động thụ động. Thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ con lắc ngược (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • DT_00795.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng (2007)

 • Đề tài nghiên cứu tính ổn định của tấm mỏng chữ nhật làm bằng vật liệu nén được, chịu tải phức tạp không thuần nhất. Tính toán tấm đàn dẻo chữ nhật bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Nghiên cứu hiện tượng mất ổn định khí động bằng phương pháp nghiệm giải tích gần đúng của phương trình Vander Pol. Đã tìm ra lời giải bài toán về ổn định đàn dẻo của tấm mỏng chữ nhật làm bằng vật liệu nén được chịu tải phức tạp không thuần nhất, bao gồm: thuật toán, tính toán bằng số, xây dựng đồ thị mô tả ảnh hưởng của độ mảnh, của tính nén được đến lực tới hạn của tấm; Bài toán về tính toán tấm đàn dẻo chữ nhật bằng phương pháp phần tử hữu hạn: bài toán được giải bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi...

 • 01050001503.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thiêm;  Advisor: Đào, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn tập trung để giải quyết bài toán trên bằng phương pháp giải tích. Dựa vào lý thuyết biến dạng bậc nhất của vỏ và phương pháp lân cận để nhận được các công thức lý thuyết. Ảnh hưởng của sự biến dạng của gân và chuỗi lực trước tới hạn vào các tham số nền được tính toán. Sự mới lạ của nghiên cứu này là có được biểu thức đóng xác định tải vồng tới hạn của vỏ trụ ES- FGM bao quanh bởi nền đàn hồi Pasternak. Các phân tích được tiến hành để đánh giá những ảnh hưởng của gân, nền, vật liệu và các tham số kích thước đến sự ổn định của vỏ FGM có gân gia cường

 • 00050000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nam (2010)

 • Phương pháp phân tích phân đầu: tập trung giới thiệu phương pháp tích phân đầu của Mozhaev cho sóng Rayleigh ba thành phần, và chứng minh rằng "phương pháp phân tích phân đầu Mozhaev không dẫn đến một phương trình tán sắc, như mong muốn, mà dẫn đến một đồng nhất thức"; trình bày phương pháp truyền thống và phương pháp tích phân đầu cho sóng Rayleigh hai thành phần. Sóng Rayleigh ba thành phần truyền trong môi trường đàn hồi nén được có ứng suất trước: nghiên cứu sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi nén được có ứng suất trước, truyền theo hướng không phải là hướng chính của biến dạng ban đầu, khi đó sóng Rayleigh là sóng có ba thành phần (chuyển dịch), đồng thời tìm ra phương ...

 • 00050000051_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nam;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2010)

 • 36 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Phương pháp phân tích phân đầu: tập trung giới thiệu phương pháp tích phân đầu của Mozhaev cho sóng Rayleigh ba thành phần, và chứng minh rằng phương pháp phân tích phân đầu Mozhaev không dẫn đến một phương trình tán sắc, như mong muốn, mà dẫn đến một đồn (...)"

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Trâm (2005)

 • Tổng quan và cơ sở lý thuyết tham số bé. Nghiên cứu dao động của hệ rôto-móng máy, thiết lập phương trình, xét các trường hợp cộng hưởng và sự ổn định của nghiệm trong trường hợp cộng hưởng. Nghiên cứu dao động của hệ có khối lượng thu gọn biến đổi. Nghiên cứu dao động xoắn trục khuỷu của động cơ đốt trong. Thiết lập phương trình vi phân dao động xoắn của trục khuỷu và mô phỏng số của trục khuỷu động cơ đốt trong

 • V_L0_00611_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Trâm;  Advisor: Trần, Đình Sơn, người hướng dẫn (2005)

 • 98 tr. + Đĩa CD-ROM; Tổng quan và cơ sở lý thuyết tham số bé. Nghiên cứu dao động của hệ rôto-móng máy, thiết lập phương trình, xét các trường hợp cộng hưởng và sự ổn định của nghiệm trong trường hợp cộng hưởng. Nghiên cứu dao động của hệ có khối lượng thu gọn biến đổi. Nghiên (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 00050000771_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Trà My;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh , người hướng dẫn (2011)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu thiết bị tiêu tán năng lượng khối lượng TMD và phương pháp biến đổi Laplace. Tính toán tham số tối ưu của TMD theo phương pháp biến đổi Laplace. Mô phỏng dao động của hệ có gắn TMD; Electronic Resources

 • 00050000771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Trà My (2011)

 • Giới thiệu thiết bị tiêu tán năng lƣợng khối lƣợng TMD và phƣơng pháp biến đổi Laplace. Tính toán tham số tối ƣu của TMD theo phƣơng pháp biến đổi Laplace. Mô phỏng dao động của hệ có gắn TMD.

 • 01050000817_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đắc;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức , người hướng dẫn (2012)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; 48 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu về vật liệu composite cốt sợi đồng phương hai pha và ba pha. Mô hình hóa - lý thuyết về vật liệu này và giới thiệu phương pháp xấp xỉ thể tích được sử dụng cho luận văn. Tính toán xác định một số đặc trưng cơ học cho vật liệu composite cốt sợi đ (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Cơ học chất rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 01050003726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà Giang;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2017)

 • + Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh cho môi trường đàn hồi có biến dạng trước tùy ý, chịu một ràng buộc trong đẳng hướng tổng quát. + Thu được công thức vận tốc của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi micropolar đẳng hướng. + Thiết lập các công thức xấp xỉ với độ chính xác cao cho vận tốc sóng Rayleigh truyền trong các môi trường đàn hồi có ứng suất trước, môi trường đàn hồi micropolar. + Tìm ra phương trình tán sác dạng hiện của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi xốp trực hướng. + Tìm được các công thức chính xác của vận tốc sóng Stoneley truyền trong hai bán không gian đàn hổi đẳng hướng khác nhau cho hai trường hợp: (i) Khi h...

 • 01050001111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Tùng;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2020-03-18)

 • Tìm hệ phương trình thuần nhất hóa dạng hiện của lý thuyết đàn hồi tuyến tính, lý thuyết đàn điện, đàn nhiệt trong các miền hai chiều có biên phân chia với độ nhám cao. Biên Phan chia được giả thiết giao động nhanh giữa hai đường thẳng song song, giữa hai đường tròn đồng tâm. Minh dụng tính ứng dụng của các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện thu được bằng bài toán về sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên phân chia có độ nhám cao.

 • V_L0_00634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh, Người hướng dẫn (2005)

 • 76 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày các hệ thức tuyến tính hoá cơ bản của lý thuyết đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất. Nghiên cứu bài toán truyền sóng hai thành phần dọc lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn, mỗi chu kỳ gồm N lớp vật liệu khác nhau không nén được có (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_00622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Huyên;  Advisor: Nguyễn, Thúc An (2005)

 • Trình bày tổng quan lịch sử phát triển lý thuyết va chạm và ứng dụng của nó vào bài toán đóng cọc, cơ sở lý thuyết va chạm dọc của thanh đàn hồi. Nghiên cứu va chạm dọc của hai thanh đàn hồi mặt bên chịu lực cản không đổi và đầu kia của thanh gặp chướng ngại vật, va chạm của búa vào cọc đóng trong nền đồng nhất đáy cọc tựa trên nền cứng trong khi đóng và ngay sau khi đóng bằng búa điêzen với bộ phận va đập pittông. Xét ảnh hưởng của lực cản ma sát mặt bên, độ cứng đệm đàn hồi đến thời gian va chạm, lực nén cực đại và trạng thái ứng suất nén trong cọc, trạng thái ứng suất kéo của cọc ngay sau khi va chạm

 • V_L0_00642.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Bạch Ngọc;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn (2005)

 • Giới thiệu về thiết bị lặn. Phân tích tính năng và cấu tạo của một số loại thiết bị lặn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, khả năng ứng dụng và chế tạo tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của dây dẫn lên thiết bị lặn trong quá trình hoạt động. Từ đó mô phỏng động học và động lực học của tàu lặn dưới tác dụng của ngoại lực bằng phần mềm alaska và đưa ra các thông số chính của thiết bị lặn

 • V_L0_00642_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Bạch Ngọc;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2005)

 • 82 tr. + Đĩa CD-ROM; Giới thiệu về thiết bị lặn. Phân tích tính năng và cấu tạo của một số loại thiết bị lặn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, khả năng ứng dụng và chế tạo tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của dây dẫn lên thiết bị lặn trong quá trình hoạt động. Từ đó m (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • DT_00454.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng; Hoàng, Văn Tùng; Đào, Huy Bích (2005)

 • Ổn định đàn dẻo của mảnh vỏ trụ làm bằng vỏ trụ làm bằng vật liệu nén được chịu tải phức tạp, ổn định đàn dẻo của tấm tam giác chịu tác động của lực nén với điều kiện biên tựa bản lề., ổn định đàn dẻo vỏ nón, ổn định đàn dẻo vỏ trụ tròn chịu momen xoắn ở hai đầu, ổn định đàn dẻo của vỏ nón bằng vật liệu tái bền tổng quát chịu áp suất ngoài

 • V_L0_00612_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Chinh;  Advisor: Khổng, Doãn Điền, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đông Anh, Người hướng dẫn (2005)

 • 110 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày tổng quan các nghiên cứu về bộ hấp thụ dao động thụ động: nguyên lý cơ bản, tính bộ hấp thụ dao động có và không có cản nhớt, một số tiêu chuẩn xác định bộ hấp thụ dao động thụ động. Thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ con lắc ngược (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • DT_00795.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng (2007)

 • Đề tài nghiên cứu tính ổn định của tấm mỏng chữ nhật làm bằng vật liệu nén được, chịu tải phức tạp không thuần nhất. Tính toán tấm đàn dẻo chữ nhật bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Nghiên cứu hiện tượng mất ổn định khí động bằng phương pháp nghiệm giải tích gần đúng của phương trình Vander Pol. Đã tìm ra lời giải bài toán về ổn định đàn dẻo của tấm mỏng chữ nhật làm bằng vật liệu nén được chịu tải phức tạp không thuần nhất, bao gồm: thuật toán, tính toán bằng số, xây dựng đồ thị mô tả ảnh hưởng của độ mảnh, của tính nén được đến lực tới hạn của tấm; Bài toán về tính toán tấm đàn dẻo chữ nhật bằng phương pháp phần tử hữu hạn: bài toán được giải bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi...

 • 01050001503.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thiêm;  Advisor: Đào, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn tập trung để giải quyết bài toán trên bằng phương pháp giải tích. Dựa vào lý thuyết biến dạng bậc nhất của vỏ và phương pháp lân cận để nhận được các công thức lý thuyết. Ảnh hưởng của sự biến dạng của gân và chuỗi lực trước tới hạn vào các tham số nền được tính toán. Sự mới lạ của nghiên cứu này là có được biểu thức đóng xác định tải vồng tới hạn của vỏ trụ ES- FGM bao quanh bởi nền đàn hồi Pasternak. Các phân tích được tiến hành để đánh giá những ảnh hưởng của gân, nền, vật liệu và các tham số kích thước đến sự ổn định của vỏ FGM có gân gia cường

 • 00050000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nam (2010)

 • Phương pháp phân tích phân đầu: tập trung giới thiệu phương pháp tích phân đầu của Mozhaev cho sóng Rayleigh ba thành phần, và chứng minh rằng "phương pháp phân tích phân đầu Mozhaev không dẫn đến một phương trình tán sắc, như mong muốn, mà dẫn đến một đồng nhất thức"; trình bày phương pháp truyền thống và phương pháp tích phân đầu cho sóng Rayleigh hai thành phần. Sóng Rayleigh ba thành phần truyền trong môi trường đàn hồi nén được có ứng suất trước: nghiên cứu sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi nén được có ứng suất trước, truyền theo hướng không phải là hướng chính của biến dạng ban đầu, khi đó sóng Rayleigh là sóng có ba thành phần (chuyển dịch), đồng thời tìm ra phương ...

 • 00050000051_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nam;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2010)

 • 36 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Phương pháp phân tích phân đầu: tập trung giới thiệu phương pháp tích phân đầu của Mozhaev cho sóng Rayleigh ba thành phần, và chứng minh rằng phương pháp phân tích phân đầu Mozhaev không dẫn đến một phương trình tán sắc, như mong muốn, mà dẫn đến một đồn (...)"

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Trâm (2005)

 • Tổng quan và cơ sở lý thuyết tham số bé. Nghiên cứu dao động của hệ rôto-móng máy, thiết lập phương trình, xét các trường hợp cộng hưởng và sự ổn định của nghiệm trong trường hợp cộng hưởng. Nghiên cứu dao động của hệ có khối lượng thu gọn biến đổi. Nghiên cứu dao động xoắn trục khuỷu của động cơ đốt trong. Thiết lập phương trình vi phân dao động xoắn của trục khuỷu và mô phỏng số của trục khuỷu động cơ đốt trong

 • V_L0_00611_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Trâm;  Advisor: Trần, Đình Sơn, người hướng dẫn (2005)

 • 98 tr. + Đĩa CD-ROM; Tổng quan và cơ sở lý thuyết tham số bé. Nghiên cứu dao động của hệ rôto-móng máy, thiết lập phương trình, xét các trường hợp cộng hưởng và sự ổn định của nghiệm trong trường hợp cộng hưởng. Nghiên cứu dao động của hệ có khối lượng thu gọn biến đổi. Nghiên (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 00050000771_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Trà My;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh , người hướng dẫn (2011)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu thiết bị tiêu tán năng lượng khối lượng TMD và phương pháp biến đổi Laplace. Tính toán tham số tối ưu của TMD theo phương pháp biến đổi Laplace. Mô phỏng dao động của hệ có gắn TMD; Electronic Resources

 • 00050000771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Trà My (2011)

 • Giới thiệu thiết bị tiêu tán năng lƣợng khối lƣợng TMD và phƣơng pháp biến đổi Laplace. Tính toán tham số tối ƣu của TMD theo phƣơng pháp biến đổi Laplace. Mô phỏng dao động của hệ có gắn TMD.

 • 01050000817_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đắc;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức , người hướng dẫn (2012)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; 48 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu về vật liệu composite cốt sợi đồng phương hai pha và ba pha. Mô hình hóa - lý thuyết về vật liệu này và giới thiệu phương pháp xấp xỉ thể tích được sử dụng cho luận văn. Tính toán xác định một số đặc trưng cơ học cho vật liệu composite cốt sợi đ (...); Electronic Resources