Browsing by Subject Cơ học lý thuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L1_00097_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Huyễn;  Advisor: Bôgôiavlenxki, A. A; Rumianxép V.V (1989)

  • Luận văn trình bày các kết quả thu được trong việc phát triển phương pháp biến Poăngcarô-Trêtaep tổng quát để có thể áp dụng được cho cả hệ Hôlônôm và các hệ không Hôlônôm. Nêu phương trình Poăngcarô-Trêtaep mở rộng áp dụng được cho cả hệ Hôlônôm và không Hôlônôm là một dạng tổng quát các phương trình chuyển động của hệ cơ học..;tiếp theo là các kết quả nghiên cứu về phương pháp phân tích các phương trình Poăngcarê-Trêtaep mở rộng, dạng chính tắc của phương trình Poăngcarê-Trêtaep mở rộng và một số định lý phân tích các phương trình này. Phần cuối tác giả nêu một số ứng dụng của phương trình Poăngcảê-Trêtaep trong lý thuyết về chuyển động của vật rắn quanh một điểm cố định và về chuyể...

Browsing by Subject Cơ học lý thuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L1_00097_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Huyễn;  Advisor: Bôgôiavlenxki, A. A; Rumianxép V.V (1989)

  • Luận văn trình bày các kết quả thu được trong việc phát triển phương pháp biến Poăngcarô-Trêtaep tổng quát để có thể áp dụng được cho cả hệ Hôlônôm và các hệ không Hôlônôm. Nêu phương trình Poăngcarô-Trêtaep mở rộng áp dụng được cho cả hệ Hôlônôm và không Hôlônôm là một dạng tổng quát các phương trình chuyển động của hệ cơ học..;tiếp theo là các kết quả nghiên cứu về phương pháp phân tích các phương trình Poăngcarê-Trêtaep mở rộng, dạng chính tắc của phương trình Poăngcarê-Trêtaep mở rộng và một số định lý phân tích các phương trình này. Phần cuối tác giả nêu một số ứng dụng của phương trình Poăngcảê-Trêtaep trong lý thuyết về chuyển động của vật rắn quanh một điểm cố định và về chuyể...