Browsing by Subject Cơ học lượng tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050003140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, THị Hải Yến;  Advisor: Cao, Thị Vi Ba (2016)

 • Giới thiệu vắn tắt gần đúng eikonal được sử dụng trong quang học. Phát biểu bài toán tán xạ trong cơ học lượng tử. Mục 1.3: Lời giải phương trình Schrodinger dừngvớthế ngoài ở xa vô cùng, từ đó rút ra công thức eikonal hay công thức Glauber cho biên độ tán xạ. Công thức eikonal và phương pháp tích phân phiếm hàm.Trong chương này,chúng ta rút ra công thức eikonal cho biên độ tán xạ bằng phương pháp tích phân phiếm hàm trong cơ học lượng tử. Giới thiệu biểu diễn hàm Green của hạt cho phương trình Schrodinger ở thế ngoài dưới dạng tích phân phiếm hàm. Tách các cực điểm từ hàm Green của hạt ở trường ngoài đểthuđượcbiên độ tán xạ thế. Trong mục này,giới thiệu cách tính gần đúng tích phân p...

 • DT_00437.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Viết Dư Khương; Nguyễn, Thị Hiến; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Tiến Cường; Nguyễn, Tiến Quang; Nguyễn, Văn Hải; Trần, Trung Đức (2005)

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo

Browsing by Subject Cơ học lượng tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050003140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, THị Hải Yến;  Advisor: Cao, Thị Vi Ba (2016)

 • Giới thiệu vắn tắt gần đúng eikonal được sử dụng trong quang học. Phát biểu bài toán tán xạ trong cơ học lượng tử. Mục 1.3: Lời giải phương trình Schrodinger dừngvớthế ngoài ở xa vô cùng, từ đó rút ra công thức eikonal hay công thức Glauber cho biên độ tán xạ. Công thức eikonal và phương pháp tích phân phiếm hàm.Trong chương này,chúng ta rút ra công thức eikonal cho biên độ tán xạ bằng phương pháp tích phân phiếm hàm trong cơ học lượng tử. Giới thiệu biểu diễn hàm Green của hạt cho phương trình Schrodinger ở thế ngoài dưới dạng tích phân phiếm hàm. Tách các cực điểm từ hàm Green của hạt ở trường ngoài đểthuđượcbiên độ tán xạ thế. Trong mục này,giới thiệu cách tính gần đúng tích phân p...

 • DT_00437.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Viết Dư Khương; Nguyễn, Thị Hiến; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Tiến Cường; Nguyễn, Tiến Quang; Nguyễn, Văn Hải; Trần, Trung Đức (2005)

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo