Browsing by Subject Cơ học phá hủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00749.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Ngô, Hương Nhu; Bùi, Minh Ngọc; Phan, Thị Cẩm Ly (2008)

  • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về sự phát triển vết nứt trong phá hủy mỏi. Nêu rõ cách đặt bài toán phá hủy mỏi, phương pháp mô phỏng tính toán số, thuật toán và sơ đồ giải của bài toán phá hủy mỏi dưới tác dụng của tải trọng chu kỳ. Nêu ý nghĩa và phương pháp nhập dữ liệu về vật liệu qua tốc độ phát triển vết nứt, tải trọng dưới dạng phổ hoặc ứng suất max min, phương pháp nhập hệ số cường độ ứng suất thực dùng hệ số hoặc hệ số điều chỉnh. Giải bài toán phá hủy mỏi cho nhiều kết cấu dạng dầm, bán vỏ với một số mô hình vật liệu và tải trọng khác nhau có kiểm chứng với bài toán mẫu Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Nắm được cơ sở lý thuyết phá hủy mỏi, cơ sở mô phỏng số, sử ...

Browsing by Subject Cơ học phá hủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00749.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Ngô, Hương Nhu; Bùi, Minh Ngọc; Phan, Thị Cẩm Ly (2008)

  • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về sự phát triển vết nứt trong phá hủy mỏi. Nêu rõ cách đặt bài toán phá hủy mỏi, phương pháp mô phỏng tính toán số, thuật toán và sơ đồ giải của bài toán phá hủy mỏi dưới tác dụng của tải trọng chu kỳ. Nêu ý nghĩa và phương pháp nhập dữ liệu về vật liệu qua tốc độ phát triển vết nứt, tải trọng dưới dạng phổ hoặc ứng suất max min, phương pháp nhập hệ số cường độ ứng suất thực dùng hệ số hoặc hệ số điều chỉnh. Giải bài toán phá hủy mỏi cho nhiều kết cấu dạng dầm, bán vỏ với một số mô hình vật liệu và tải trọng khác nhau có kiểm chứng với bài toán mẫu Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Nắm được cơ sở lý thuyết phá hủy mỏi, cơ sở mô phỏng số, sử ...