Browsing by Subject Cơ học vật rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • V_L1_00087_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Dũng;  Advisor: Đào, Huy Bích (1993)

 • Giới thiệu những nét chung nhất về vấn đề ổn định hệ đàn dẻo, lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo có độ cong trung bình, đưa ra các phương trình ổn định của bản, vỏ mỏng đàn dẻo. Dựa vào các hệ thức ổn định của bản mỏng, xây dựng phương pháp chung xác định lực tới hạn khi bản chịu quá trình tải phức tạp...Cuối cùng nghiên cứu vấn đề ổn định của vỏ trụ, giải các bài toán vỏ trụ bị nén dọc đường sinh,vỏ trụ chịu áp lực ngoài.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Cơ học vật rắn biến dạng -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993; Giới thiệu những nét chung nhất về vấn đề ổn định hệ đàn dẻo, lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo có độ cong trung bình, đưa ra các phương t...

 • 01050001230_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quang Chấn;  Advisor: Vũ, Đỗ Long, 1971- (2013)

 • Trình bày hệ các phương trình cơ bản của vỏ thoải bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM); Vật liệu Composite cơ tính biến thiên (FGM); Các hệ thức và phương trình bản của vỏ thoải có mặt phẳng chiếu hình chữ nhật; Phương trình chuyển động của vỏ thoải FGM trên nề đàn hồi. Phân tích động lực phi tuyến của vỏ thoải trên nền đàn hồi; Dao động phi tuyến của vỏ thoải FGM trên nền đàn hồi; Bài toán tĩnh. Khảo sát số; Tần số dao động riêng; Khảo sát dao động phi tuyến

 • 01050003064.PDF.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Xuân Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh; Lã, Đức Việt (2016)

 • Tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình kinh điển cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản. Phân tích tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình nối nền cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản. Tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình ba thành phần cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản. Tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng cho cấu chính con lắc ngược trong hai trường hợp không cản và có cản. Đề xuất thuật toán điều khiển đối với cản tắt bật của bộ hấp thụ dao động kinh điển, bộ hấp thụ dao động nối nền đối với kết cấu chính dạng khối lượng lò xo và...

 • 01050004230.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thiệp;  Advisor: Lê, Khả Hòa (2018)

 • Luận văn bao gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và các chương chính như sau: Chương 1. Vỏ trụ và các hệ thức cơ bản: Trình bày về kết cấu vỏ trụ sandwich, các hệ thức cơ bản và các phương trình cân bằng của vỏ trụ FGP có gân gia cường. Chương 2. Phương pháp giải: Trình bày các điều kiện biên, phương pháp Galerkin dẫn tới biểu thức giải tích để tìm lực tới hạn của vỏ trụ FGP chịu tải xoắn. Chương 3. Tính toán bằng số: Các tính toán số so sánh với các công bố trước đó để khẳng định sự tin cậy của tính toán giải tích và khảo sát các ảnh hưởng của các tham số đến tải tới hạn và đường cong đáp ứng sau tới hạn của vỏ trụ.

 • 01050002774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Trung (2015)

 • Tìm dạng hiển thị của matrizan của lớp và bán dẫn. Sử dụng dạng hiển thị của matrizant tìm được trong chương 1 để thiết lập phương trình tán sắc và tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh truyền trong môi trường phân lớp. Một số kết quả minh họa số sẽ được trình bày trong chương 3

 • 01050003634.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Xuân (2017)

 • Bài toán truyền sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi đẳng hướng chịu điều kiện biên trở kháng được Godoy và cộng sự [Wave Motion 49(2012), 585-594]. nghiên cứu gần đây. Các tác giả đã tìm ra phương trình tán sắc và chứng minh được sự tồn tại và duy nhất của sóng. Mặc dù vậy, công thức của vận tốc sóng vẫn chưa được tìm ra.

Browsing by Subject Cơ học vật rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • V_L1_00087_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Dũng;  Advisor: Đào, Huy Bích (1993)

 • Giới thiệu những nét chung nhất về vấn đề ổn định hệ đàn dẻo, lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo có độ cong trung bình, đưa ra các phương trình ổn định của bản, vỏ mỏng đàn dẻo. Dựa vào các hệ thức ổn định của bản mỏng, xây dựng phương pháp chung xác định lực tới hạn khi bản chịu quá trình tải phức tạp...Cuối cùng nghiên cứu vấn đề ổn định của vỏ trụ, giải các bài toán vỏ trụ bị nén dọc đường sinh,vỏ trụ chịu áp lực ngoài.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Cơ học vật rắn biến dạng -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993; Giới thiệu những nét chung nhất về vấn đề ổn định hệ đàn dẻo, lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo có độ cong trung bình, đưa ra các phương t...

 • 01050001230_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quang Chấn;  Advisor: Vũ, Đỗ Long, 1971- (2013)

 • Trình bày hệ các phương trình cơ bản của vỏ thoải bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM); Vật liệu Composite cơ tính biến thiên (FGM); Các hệ thức và phương trình bản của vỏ thoải có mặt phẳng chiếu hình chữ nhật; Phương trình chuyển động của vỏ thoải FGM trên nề đàn hồi. Phân tích động lực phi tuyến của vỏ thoải trên nền đàn hồi; Dao động phi tuyến của vỏ thoải FGM trên nền đàn hồi; Bài toán tĩnh. Khảo sát số; Tần số dao động riêng; Khảo sát dao động phi tuyến

 • 01050003064.PDF.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Xuân Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh; Lã, Đức Việt (2016)

 • Tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình kinh điển cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản. Phân tích tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình nối nền cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản. Tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình ba thành phần cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản. Tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng cho cấu chính con lắc ngược trong hai trường hợp không cản và có cản. Đề xuất thuật toán điều khiển đối với cản tắt bật của bộ hấp thụ dao động kinh điển, bộ hấp thụ dao động nối nền đối với kết cấu chính dạng khối lượng lò xo và...

 • 01050004230.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thiệp;  Advisor: Lê, Khả Hòa (2018)

 • Luận văn bao gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và các chương chính như sau: Chương 1. Vỏ trụ và các hệ thức cơ bản: Trình bày về kết cấu vỏ trụ sandwich, các hệ thức cơ bản và các phương trình cân bằng của vỏ trụ FGP có gân gia cường. Chương 2. Phương pháp giải: Trình bày các điều kiện biên, phương pháp Galerkin dẫn tới biểu thức giải tích để tìm lực tới hạn của vỏ trụ FGP chịu tải xoắn. Chương 3. Tính toán bằng số: Các tính toán số so sánh với các công bố trước đó để khẳng định sự tin cậy của tính toán giải tích và khảo sát các ảnh hưởng của các tham số đến tải tới hạn và đường cong đáp ứng sau tới hạn của vỏ trụ.

 • 01050002774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Trung (2015)

 • Tìm dạng hiển thị của matrizan của lớp và bán dẫn. Sử dụng dạng hiển thị của matrizant tìm được trong chương 1 để thiết lập phương trình tán sắc và tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh truyền trong môi trường phân lớp. Một số kết quả minh họa số sẽ được trình bày trong chương 3

 • 01050003634.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Xuân (2017)

 • Bài toán truyền sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi đẳng hướng chịu điều kiện biên trở kháng được Godoy và cộng sự [Wave Motion 49(2012), 585-594]. nghiên cứu gần đây. Các tác giả đã tìm ra phương trình tán sắc và chứng minh được sự tồn tại và duy nhất của sóng. Mặc dù vậy, công thức của vận tốc sóng vẫn chưa được tìm ra.