Browsing by Subject Cơ học vật rắn ; Cách ly dao động ; Thuật toán skyhook

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004260.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Đức Chiến;  Advisor: Lã, Đức Việt (2018)

  • Đưa ra lời giải giải tích của đáp ứng của bộ cách ly dao động điều khiển bằng thuật toán bật tắt skyhook. Trên phương diện lý thuyết, mục tiêu của luận văn là đưa ra công thức giải tích và dẫn ra các kết luận hữu ích từ công thức đó. Trên phương diện mô phỏng số, mục tiêu của luận văn là chứng tỏ độ tin cậy của lời giải giải tích.

Browsing by Subject Cơ học vật rắn ; Cách ly dao động ; Thuật toán skyhook

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004260.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Đức Chiến;  Advisor: Lã, Đức Việt (2018)

  • Đưa ra lời giải giải tích của đáp ứng của bộ cách ly dao động điều khiển bằng thuật toán bật tắt skyhook. Trên phương diện lý thuyết, mục tiêu của luận văn là đưa ra công thức giải tích và dẫn ra các kết luận hữu ích từ công thức đó. Trên phương diện mô phỏng số, mục tiêu của luận văn là chứng tỏ độ tin cậy của lời giải giải tích.