Browsing by Subject Cơ học vật thể rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • V_L0_01463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường cũng như trong các máy chuyên dụng. Đối với rô to dài không biến dạng, nghiên cứu đã chứng tỏ rằng có thể đưa về cân bằng trên 2 mặt phẳng, trình bày các phương pháp cân bằng đối với lo ại rô to này, đồng thời viết phương trình chuyển động làm sáng tỏ các phương pháp trên

 • V_L0_01463_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Cao Mệnh (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050001319_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Đình Kiên, người hướng dẫn (2012)

 • 48 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày phần tử dầm trên nền đàn hồi: lực tới hạn, mô phỏng nền đàn hồi, phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến tính, phần tử dầm đàn-dẻo, tích phân số. Nghiên cứu thuật toán và chương trình số: phương trình cân bằng, tính lực tới hạn, xác định đường cân (...); Electronic Resources

 • 01050000357_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà Giang;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2011)

 • 36 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Rút ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi mềm, không nén được, chịu kéo và nén dọc theo một trục. Thiết lập một số công thức xấp xỉ dựa trên đa thức xấp xỉ bậc hai tốt nhất của lũy thừa bậc ba trên đoạn [0,1]. (...); Electronic Resources

 • 01050002452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2015)

 • Chương 1: Giới thiệu phương pháp hệ số phản xạ khúc xạ R/TChương này sẽ giới thiệu các công thức cơ bản của phương pháp R/Tcho sóng một thành phần (SH) và sóng hai thành phần (P-SV) được dùng để tính hàm ảnh hưởng và hàm tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh. Chương 2: Hệ số khuếch đại của sóng khối một thành phần Chương này sẽ sử dụng phương pháp phản xạ khúc xạ R/Tđể đi tìm hàm khuếch đại của sóng SH và sóng P truyền từ bán không gian vuông góc với lớp bề mặt. Hai hàm khuếch đại này sẽ được khảo sát để tính hàm ảnh hưởng của các lớp và kiểm tra giả thiết (GT1) của Nakamura cho sự khuếch đại của sóng P. Chương 3: Tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh; Chương này sẽ sử dụng phương pháp phản xạ kh...

 • 01050000086_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Đào, Văn Dũng , người hướng dẫn (2011)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; 39 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu tính ổn định phi tuyến của tấm FGM: Đặc trưng cơ học của vật liệu FGM; Tiêu chuẩn ổn định tĩnh; Các hệ thức cơ bản và hệ phương trình ổn định; Phương pháp giải. Khảo sát bằng số: So sánh với kết quả của Shen; Khảo sát ảnh hưởng của tỷ phần thể t (...); Electronic Resources

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

 • V_L1_00359_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Đức Việt;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh (2008)

 • Phát triển thuật toán điều khiển hồi tiếp dẫn tiếp kết hợp với nhận dạng lực vào hai bài toán: bài toán điều khiển không hạn chế đo và bài toán điều khiển không hạn chế đặt lực. Phát triển các phương thức xác định vị trí đặt lực và đặt đầu đo tối ưu. Khảo sát ảnh hưởng của các tham số như thời gian trễ, các ma trận trọng số, tần số kích động ngoài và nhiễu đo đến hiệu quả của thuật toán điều khiển trong hai bài toán được khảo sát. Kết hợp hai bài toán được khảo sát để trở thành bài toán điều khiển phản hồi đầu ra tổng quát. Từ đó phát triển thuật toán điều khiển hồi tiếp dẫn tiếp kết hợp với nhận dạng lực vào bài toán điều khiển tổng quát. - Lập chương trình tính và mô phỏng số đối vớ...

 • 01050001251_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Chung;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh (2013)

 • Trình bày các khái niệm, tổng quan về nhiệt vệ tinh, các môi trường nhiệt trên quỹ đạo vệ tinh, trao đổi nhiệt của vệ tinh, mô hình nhiệt của vệ tinh, các phương pháp điều khiển nhiệt vệ tinh. Đưa ra các kết quả nghiên cứu cho mô hình nhiệt hai nút của vệ (...)

 • V_L0_01957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Minh (2008)

 • Tổng quan về lý thuyết dao động của kết cấu, nêu lên các mô hình dao động của kết cấu gồm: hệ một bậc tự do và hệ nhiều bậc tự do. Trình bày về kỹ thuật đo dao động có chu kỳ bao gồm: nguyên lý đo dao động, thiết bị đo dao động, xử lý tín hiệu dao động. Giới thiệu chung về tàu đệm khí động (EKRANOPLAN). Nghiên cứu chi tiết kết cấu cánh phụ tàu đệm khí động, đưa ra các kết quả đo đạc dao động cụ thể của cánh phụ tàu đệm khí động và nêu lên những đánh giá chung.

 • V_L0_01957_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Minh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Khiêm, người hướng dẫn (2008)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Tổng quan về lý thuyết dao động của kết cấu, nêu lên các mô hình dao động của kết cấu gồm: hệ một bậc tự do và hệ nhiều bậc tự do. Trình bày về kỹ thuật đo dao động có chu kỳ bao gồm: nguyên lý đo dao động, thiết bị đo dao động, xử lý tín hiệu dao động. Gi (...); Electronic Resources; 81 tr. + CD-ROM

 • 01050000382_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức, người hướng dẫn (2011)

 • 63 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày các hệ thức cơ bản: Phương trình truyền nhiệt; liên hệ ứng suất-chuyển vị; lực dãn, lực tiếp, mômen uốn và mômen xoắn; phương trình cơ bản xác định uốn tấm; điều kiện biên. Nghiên cứu uốn tấm composite mỏng khi có truyền nhiệt dừng qua modum đàn (...); Electronic Resources

 • 01050000697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2012)

 • 58 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày công thức H/V đối với môi trường đàn hồi, có biến dạng trước, nén được: thiết lập công thức H/V đối với môi trường đàn hồi, có biến dạng trước, nén được. Trình bày công thức H/V đối với môi trường đàn hồi, có biến dạng trước, không nén được: thiế (...); Electronic Resources

 • V_L0_01427.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2007)

 • Giới thiệu lịch sử phát triển, đặc điểm, cấu tạo và chế độ hoạt động của giàn tự nâng (GTN). Trình bày phương pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH) và quy trình tính toán kết cấu bằng PPPTHH. Xây dựng phần tử dầm cải biên có ảnh hưởng của lực dọc trục. Giới thiệu mô hình nền ứng xử tuy ến tính có ảnh hưởng của cặp tương tác giữa chuyển vị ngang và chuyển vị xoay của đế móng. Áp dụng PPPTHH phân tích một số ví dụ khung phẳng và khung không gian, sử dụng thuật toán tích phân trực tiếp Newmark. Trình bày cơ sở phân tích GTN, các hiệu ứng động lực và các đặc trưng động lực học của kết cấu. Thiết lập sơ đồ khối chương trình phân tích kết cấu và quy trình tính toán tải trọng...

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2007)

 • Giới thiệu lịch sử phát triển, đặc điểm, cấu tạo và chế độ hoạt động của giàn tự nâng (GTN). Trình bày phương pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH) và quy trình tính toán kết cấu bằng PPPTHH. Xây dựng phần tử dầm cải biên có ảnh hưởng của lực dọc trục. Giới thiệu mô hình nền ứng xử tuyến tính có ảnh hưởng của cặp tương tác giữa chuyển vị ngang và chuyển vị xoay của đế móng. Áp dụng PPPTHH phân tích một số ví dụ khung phẳng và khung không gian, sử dụng thuật toán tích phân trực tiếp Newmark. Trình bày cơ sở phân tích GTN, các hiệu ứng động lực và các đặc trưng động lực học của kết cấu. Thiết lập sơ đồ khối chương trình phân tích kết cấu và quy trình tính toán tải trọng sóng tác động lên công t...

Browsing by Subject Cơ học vật thể rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • V_L0_01463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường cũng như trong các máy chuyên dụng. Đối với rô to dài không biến dạng, nghiên cứu đã chứng tỏ rằng có thể đưa về cân bằng trên 2 mặt phẳng, trình bày các phương pháp cân bằng đối với lo ại rô to này, đồng thời viết phương trình chuyển động làm sáng tỏ các phương pháp trên

 • V_L0_01463_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Cao Mệnh (2007)

 • Tổng quan về vấn đề cân bằng động rô to, giới thiệu các phương pháp cân bằng động đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về cân bằng động rô to phẳng, các phương pháp thông dụng trong cân bằng động ngoài hiện trường (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050001319_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Đình Kiên, người hướng dẫn (2012)

 • 48 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày phần tử dầm trên nền đàn hồi: lực tới hạn, mô phỏng nền đàn hồi, phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến tính, phần tử dầm đàn-dẻo, tích phân số. Nghiên cứu thuật toán và chương trình số: phương trình cân bằng, tính lực tới hạn, xác định đường cân (...); Electronic Resources

 • 01050000357_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà Giang;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2011)

 • 36 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Rút ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi mềm, không nén được, chịu kéo và nén dọc theo một trục. Thiết lập một số công thức xấp xỉ dựa trên đa thức xấp xỉ bậc hai tốt nhất của lũy thừa bậc ba trên đoạn [0,1]. (...); Electronic Resources

 • 01050002452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2015)

 • Chương 1: Giới thiệu phương pháp hệ số phản xạ khúc xạ R/TChương này sẽ giới thiệu các công thức cơ bản của phương pháp R/Tcho sóng một thành phần (SH) và sóng hai thành phần (P-SV) được dùng để tính hàm ảnh hưởng và hàm tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh. Chương 2: Hệ số khuếch đại của sóng khối một thành phần Chương này sẽ sử dụng phương pháp phản xạ khúc xạ R/Tđể đi tìm hàm khuếch đại của sóng SH và sóng P truyền từ bán không gian vuông góc với lớp bề mặt. Hai hàm khuếch đại này sẽ được khảo sát để tính hàm ảnh hưởng của các lớp và kiểm tra giả thiết (GT1) của Nakamura cho sự khuếch đại của sóng P. Chương 3: Tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh; Chương này sẽ sử dụng phương pháp phản xạ kh...

 • 01050000086_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Đào, Văn Dũng , người hướng dẫn (2011)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; 39 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu tính ổn định phi tuyến của tấm FGM: Đặc trưng cơ học của vật liệu FGM; Tiêu chuẩn ổn định tĩnh; Các hệ thức cơ bản và hệ phương trình ổn định; Phương pháp giải. Khảo sát bằng số: So sánh với kết quả của Shen; Khảo sát ảnh hưởng của tỷ phần thể t (...); Electronic Resources

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

 • V_L1_00359_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Đức Việt;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh (2008)

 • Phát triển thuật toán điều khiển hồi tiếp dẫn tiếp kết hợp với nhận dạng lực vào hai bài toán: bài toán điều khiển không hạn chế đo và bài toán điều khiển không hạn chế đặt lực. Phát triển các phương thức xác định vị trí đặt lực và đặt đầu đo tối ưu. Khảo sát ảnh hưởng của các tham số như thời gian trễ, các ma trận trọng số, tần số kích động ngoài và nhiễu đo đến hiệu quả của thuật toán điều khiển trong hai bài toán được khảo sát. Kết hợp hai bài toán được khảo sát để trở thành bài toán điều khiển phản hồi đầu ra tổng quát. Từ đó phát triển thuật toán điều khiển hồi tiếp dẫn tiếp kết hợp với nhận dạng lực vào bài toán điều khiển tổng quát. - Lập chương trình tính và mô phỏng số đối vớ...

 • 01050001251_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Chung;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh (2013)

 • Trình bày các khái niệm, tổng quan về nhiệt vệ tinh, các môi trường nhiệt trên quỹ đạo vệ tinh, trao đổi nhiệt của vệ tinh, mô hình nhiệt của vệ tinh, các phương pháp điều khiển nhiệt vệ tinh. Đưa ra các kết quả nghiên cứu cho mô hình nhiệt hai nút của vệ (...)

 • V_L0_01957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Minh (2008)

 • Tổng quan về lý thuyết dao động của kết cấu, nêu lên các mô hình dao động của kết cấu gồm: hệ một bậc tự do và hệ nhiều bậc tự do. Trình bày về kỹ thuật đo dao động có chu kỳ bao gồm: nguyên lý đo dao động, thiết bị đo dao động, xử lý tín hiệu dao động. Giới thiệu chung về tàu đệm khí động (EKRANOPLAN). Nghiên cứu chi tiết kết cấu cánh phụ tàu đệm khí động, đưa ra các kết quả đo đạc dao động cụ thể của cánh phụ tàu đệm khí động và nêu lên những đánh giá chung.

 • V_L0_01957_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Minh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Khiêm, người hướng dẫn (2008)

 • Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Tổng quan về lý thuyết dao động của kết cấu, nêu lên các mô hình dao động của kết cấu gồm: hệ một bậc tự do và hệ nhiều bậc tự do. Trình bày về kỹ thuật đo dao động có chu kỳ bao gồm: nguyên lý đo dao động, thiết bị đo dao động, xử lý tín hiệu dao động. Gi (...); Electronic Resources; 81 tr. + CD-ROM

 • 01050000382_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức, người hướng dẫn (2011)

 • 63 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày các hệ thức cơ bản: Phương trình truyền nhiệt; liên hệ ứng suất-chuyển vị; lực dãn, lực tiếp, mômen uốn và mômen xoắn; phương trình cơ bản xác định uốn tấm; điều kiện biên. Nghiên cứu uốn tấm composite mỏng khi có truyền nhiệt dừng qua modum đàn (...); Electronic Resources

 • 01050000697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh , người hướng dẫn (2012)

 • 58 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Cơ học vật thể rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày công thức H/V đối với môi trường đàn hồi, có biến dạng trước, nén được: thiết lập công thức H/V đối với môi trường đàn hồi, có biến dạng trước, nén được. Trình bày công thức H/V đối với môi trường đàn hồi, có biến dạng trước, không nén được: thiế (...); Electronic Resources

 • V_L0_01427.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2007)

 • Giới thiệu lịch sử phát triển, đặc điểm, cấu tạo và chế độ hoạt động của giàn tự nâng (GTN). Trình bày phương pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH) và quy trình tính toán kết cấu bằng PPPTHH. Xây dựng phần tử dầm cải biên có ảnh hưởng của lực dọc trục. Giới thiệu mô hình nền ứng xử tuy ến tính có ảnh hưởng của cặp tương tác giữa chuyển vị ngang và chuyển vị xoay của đế móng. Áp dụng PPPTHH phân tích một số ví dụ khung phẳng và khung không gian, sử dụng thuật toán tích phân trực tiếp Newmark. Trình bày cơ sở phân tích GTN, các hiệu ứng động lực và các đặc trưng động lực học của kết cấu. Thiết lập sơ đồ khối chương trình phân tích kết cấu và quy trình tính toán tải trọng...

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2007)

 • Giới thiệu lịch sử phát triển, đặc điểm, cấu tạo và chế độ hoạt động của giàn tự nâng (GTN). Trình bày phương pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH) và quy trình tính toán kết cấu bằng PPPTHH. Xây dựng phần tử dầm cải biên có ảnh hưởng của lực dọc trục. Giới thiệu mô hình nền ứng xử tuyến tính có ảnh hưởng của cặp tương tác giữa chuyển vị ngang và chuyển vị xoay của đế móng. Áp dụng PPPTHH phân tích một số ví dụ khung phẳng và khung không gian, sử dụng thuật toán tích phân trực tiếp Newmark. Trình bày cơ sở phân tích GTN, các hiệu ứng động lực và các đặc trưng động lực học của kết cấu. Thiết lập sơ đồ khối chương trình phân tích kết cấu và quy trình tính toán tải trọng sóng tác động lên công t...