Browsing by Subject Cư dân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L2_01379.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh (2008)

  • Tổng quan về điều kiện tự nhiên và lịch sử hình thành làng Việt cổ Đường Lâm - tập trung tìm hiểu những nhân tố có tác động mạnh và trực tiếp đến đời sống văn hóa của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm. Nghiên cứu đời sống văn hóa sản xuất và tổ chức xã hội của cư dân - phân tích những hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động thủ công nghiệp và dịch vụ, hoạt động thương nghiệp, bộ máy hành chính, kết cấu cộng đồng... để làm rõ những sáng tạo của con người trong quá trình ứng xử với điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội và hoàn cảnh lịch sử. Nghiên cứu đời sống sinh hoạt văn hóa của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm qua văn hóa đảm bảo đời sống, văn hóa quy phạm, văn hóa tâm linh để chỉ ra mối...

Browsing by Subject Cư dân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L2_01379.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh (2008)

  • Tổng quan về điều kiện tự nhiên và lịch sử hình thành làng Việt cổ Đường Lâm - tập trung tìm hiểu những nhân tố có tác động mạnh và trực tiếp đến đời sống văn hóa của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm. Nghiên cứu đời sống văn hóa sản xuất và tổ chức xã hội của cư dân - phân tích những hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động thủ công nghiệp và dịch vụ, hoạt động thương nghiệp, bộ máy hành chính, kết cấu cộng đồng... để làm rõ những sáng tạo của con người trong quá trình ứng xử với điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội và hoàn cảnh lịch sử. Nghiên cứu đời sống sinh hoạt văn hóa của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm qua văn hóa đảm bảo đời sống, văn hóa quy phạm, văn hóa tâm linh để chỉ ra mối...