Browsing by Subject Cổ đông thiểu số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007293.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Lành;  Advisor: Lê, Thị Châu (2016)

  • Chương 1: Khái quát pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn phát triển của pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam. Chương 2: Nội dung của sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam qua các giai đoạn. Chương 3: Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số ở Việt Nam qua kinh nghiệm lịch sử

Browsing by Subject Cổ đông thiểu số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007293.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Lành;  Advisor: Lê, Thị Châu (2016)

  • Chương 1: Khái quát pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn phát triển của pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam. Chương 2: Nội dung của sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam qua các giai đoạn. Chương 3: Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số ở Việt Nam qua kinh nghiệm lịch sử