Browsing by Subject Cổ đại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 124(1969-7)_p35-53.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Linh (1969)

 • Thời đại dựng nước đời Hùng Vương – An Dương Vương với hai thành tựu hết sức cơ bản là sự tạo lập một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và một hình thái Nhà nước sơ khai- nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, không những khẳng định nước ta có lịch sử dựng nước sớm, có một nền văn hiến lâu đời, mà còn đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ sự sinh tồn và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Vì thế vấn đề nguồn gốc của Thục Phán – An Dương Vương và sự thành lập nước Âu Lạc phải được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của lịch sử Việt Nam.

 • 280(1995-3)(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Noboru, Karashima (1995)

 • Hoạt động thương mại của các thương nhân, chungs ta đặc biệt chú trọng đến thời gian các vương quốc San-fo-chi hoặc Chu-niên cử các phái đoàn đến Trung Quốc. Có thể thấy rằng sự vắng bóng các phái đoàn từ các vương quốc đến Trung Quốc không có nghĩa là kéo theo sự suy giảm các hoạt động buôn bán của thương nhân.

Browsing by Subject Cổ đại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 124(1969-7)_p35-53.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Linh (1969)

 • Thời đại dựng nước đời Hùng Vương – An Dương Vương với hai thành tựu hết sức cơ bản là sự tạo lập một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và một hình thái Nhà nước sơ khai- nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, không những khẳng định nước ta có lịch sử dựng nước sớm, có một nền văn hiến lâu đời, mà còn đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ sự sinh tồn và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Vì thế vấn đề nguồn gốc của Thục Phán – An Dương Vương và sự thành lập nước Âu Lạc phải được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của lịch sử Việt Nam.

 • 280(1995-3)(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Noboru, Karashima (1995)

 • Hoạt động thương mại của các thương nhân, chungs ta đặc biệt chú trọng đến thời gian các vương quốc San-fo-chi hoặc Chu-niên cử các phái đoàn đến Trung Quốc. Có thể thấy rằng sự vắng bóng các phái đoàn từ các vương quốc đến Trung Quốc không có nghĩa là kéo theo sự suy giảm các hoạt động buôn bán của thương nhân.