Browsing by Subject Cổ địa lý thế giới

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00313.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

  • Kỷ (Hệ) Creta là kỷ (hệ) cuối của nguyên đại Mesozoi, do nhà địa chất người Bỉ J.B. d'Omalius d'Halloy xác lập năm 1822 để chỉ trầm tích phấn rất phổ biến ở vùng ngoại vi Paris và ở Bỉ, Hà Lan v.v..., do đó hệ mang tên Creta (creta – tiếng latin có nghĩa là phấn. Trước đây trong tiếng Việt cũng gọi là kỷ Bạch phấn hoặc kỷ Phấn trắng). Creta được phân làm hai thống – Creta hạ và Creta thượng, mỗi thống gồm 6 bậc, như vậy toàn hệ gồm 12 bậc [B. 1]. Kỷ Creta dài đến 80 triệu năm và là kỷ dài nhất trong Phanerozoi, bắt đầu cách nay 145,5 tr. năm và kết thúc cách nay 65,5 tr. năm [B. 1]. Sự kiện kiến tạo nổi bật trong Creta là siêu lục địa Pangea tiếp tục bị tan vỡ và các mảng lục địa di ...

Browsing by Subject Cổ địa lý thế giới

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00313.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

  • Kỷ (Hệ) Creta là kỷ (hệ) cuối của nguyên đại Mesozoi, do nhà địa chất người Bỉ J.B. d'Omalius d'Halloy xác lập năm 1822 để chỉ trầm tích phấn rất phổ biến ở vùng ngoại vi Paris và ở Bỉ, Hà Lan v.v..., do đó hệ mang tên Creta (creta – tiếng latin có nghĩa là phấn. Trước đây trong tiếng Việt cũng gọi là kỷ Bạch phấn hoặc kỷ Phấn trắng). Creta được phân làm hai thống – Creta hạ và Creta thượng, mỗi thống gồm 6 bậc, như vậy toàn hệ gồm 12 bậc [B. 1]. Kỷ Creta dài đến 80 triệu năm và là kỷ dài nhất trong Phanerozoi, bắt đầu cách nay 145,5 tr. năm và kết thúc cách nay 65,5 tr. năm [B. 1]. Sự kiện kiến tạo nổi bật trong Creta là siêu lục địa Pangea tiếp tục bị tan vỡ và các mảng lục địa di ...