Browsing by Subject Cổ địa lý và hoạt động kiến tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00310.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

  • Kỷ Permi dài 48 triệu năm, từ cách nay 299 triệu năm đến cách nay 251 triệu năm. Hệ Permi do nhà địa chất Anh R. Murchison xác lập (1841) trên cơ sở nghiên cứu mặt cắt ở vùng Permi thuộc dãy núi Ural của Nga. Sự phân chia hệ Permi thành 2 thống thượng và hạ được thừa nhận suốt từ khi thành lập cho đến hết thế kỷ 20, nhưng gần đây các nhà địa chất đã thống nhất phân hệ này thành ba thống và 9 bậc [Bảng 1], trong đó Permi hạ (Cisural) gồm 4 bậc theo các mặt cắt chuẩn của truyền thống Nga (từ dưới lên trên gồm Assel, Sakmar, Artinski và Kungur); Permi trung (Guadalup) gồm ba bậc theo các mặt cắt điển hình ở Mỹ (Roadi, Wordi và Capitan); Permi thượng (Loping) gồm hai bậc theo mặt cắt chuẩ...

Browsing by Subject Cổ địa lý và hoạt động kiến tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00310.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

  • Kỷ Permi dài 48 triệu năm, từ cách nay 299 triệu năm đến cách nay 251 triệu năm. Hệ Permi do nhà địa chất Anh R. Murchison xác lập (1841) trên cơ sở nghiên cứu mặt cắt ở vùng Permi thuộc dãy núi Ural của Nga. Sự phân chia hệ Permi thành 2 thống thượng và hạ được thừa nhận suốt từ khi thành lập cho đến hết thế kỷ 20, nhưng gần đây các nhà địa chất đã thống nhất phân hệ này thành ba thống và 9 bậc [Bảng 1], trong đó Permi hạ (Cisural) gồm 4 bậc theo các mặt cắt chuẩn của truyền thống Nga (từ dưới lên trên gồm Assel, Sakmar, Artinski và Kungur); Permi trung (Guadalup) gồm ba bậc theo các mặt cắt điển hình ở Mỹ (Roadi, Wordi và Capitan); Permi thượng (Loping) gồm hai bậc theo mặt cắt chuẩ...