Browsing by Subject Cổ địa lý và kiến tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00305.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

  • Kỷ (Hệ) Cambri là kỷ (hệ) đầu tiên của nguyên đại (giới) Paleozoi, kéo dài khoảng 54 triệu năm, bắt đầu từ cách nay 542 ± 0,3 triệu năm và kết thúc cách nay 488,3 ± 1,7 triệu năm. Hệ Cambri do nhà địa chất người Anh A. Sedgwick xác lập năm 1836, tên hệ gọi của hệ theo địa danh xứ Wales (tiếng Latin là Cambria) ở Tây Nam nước Anh, nơi có mặt cắt của hệ được nghiên cứu đầu tiên. Cambri được chia thành 3 thống, hiện nay việc phân chia các bậc của hệ này chưa có sự thống nhất trên thế giới mà chỉ có sự phân chia ở một số khu vực có trầm tích Cambri phổ biến và được nghiên cứu tốt [Bảng 1]. Ủy ban Địa tầng Quốc tế (2008) cũng chỉ mới có một sơ đồ dự thảo [Bảng 2], trong đó Cambri có 4 thốn...

Browsing by Subject Cổ địa lý và kiến tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00305.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

  • Kỷ (Hệ) Cambri là kỷ (hệ) đầu tiên của nguyên đại (giới) Paleozoi, kéo dài khoảng 54 triệu năm, bắt đầu từ cách nay 542 ± 0,3 triệu năm và kết thúc cách nay 488,3 ± 1,7 triệu năm. Hệ Cambri do nhà địa chất người Anh A. Sedgwick xác lập năm 1836, tên hệ gọi của hệ theo địa danh xứ Wales (tiếng Latin là Cambria) ở Tây Nam nước Anh, nơi có mặt cắt của hệ được nghiên cứu đầu tiên. Cambri được chia thành 3 thống, hiện nay việc phân chia các bậc của hệ này chưa có sự thống nhất trên thế giới mà chỉ có sự phân chia ở một số khu vực có trầm tích Cambri phổ biến và được nghiên cứu tốt [Bảng 1]. Ủy ban Địa tầng Quốc tế (2008) cũng chỉ mới có một sơ đồ dự thảo [Bảng 2], trong đó Cambri có 4 thốn...