Browsing by Subject Cổ địa từ và từ địa tầng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00091.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đình Châu (2017)

  • Phân bố trường từ của Trái Đất, cũng gọi là trường địa từ, trên mặt đất giống như trường của thanh nam châm (trường của lưỡng cực từ). Theo nhiều tài liệu cổ, trường địa từ đã được người Trung Hoa phát hiện và sử dụng để xác định các hướng địa lý của Trái Đất từ thế kỷ thứ VII, VI trước Công nguyên. Năm 1600 William Gilbert công bố chuyên khảo “Về nam châm” (“De Magnete”), tổng hợp toàn bộ Phân bố trường từ của Trái Đất, cũng gọi là trường địa từ, trên mặt đất giống như trường của thanh nam châm (trường của lưỡng cực từ). Theo nhiều tài liệu cổ, trường địa từ đã được người Trung Hoa phát hiện và sử dụng để xác định các hướng địa lý của Trái Đất từ thế kỷ thứ VII, VI trước Công nguyê...

Browsing by Subject Cổ địa từ và từ địa tầng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00091.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đình Châu (2017)

  • Phân bố trường từ của Trái Đất, cũng gọi là trường địa từ, trên mặt đất giống như trường của thanh nam châm (trường của lưỡng cực từ). Theo nhiều tài liệu cổ, trường địa từ đã được người Trung Hoa phát hiện và sử dụng để xác định các hướng địa lý của Trái Đất từ thế kỷ thứ VII, VI trước Công nguyên. Năm 1600 William Gilbert công bố chuyên khảo “Về nam châm” (“De Magnete”), tổng hợp toàn bộ Phân bố trường từ của Trái Đất, cũng gọi là trường địa từ, trên mặt đất giống như trường của thanh nam châm (trường của lưỡng cực từ). Theo nhiều tài liệu cổ, trường địa từ đã được người Trung Hoa phát hiện và sử dụng để xác định các hướng địa lý của Trái Đất từ thế kỷ thứ VII, VI trước Công nguyê...