Browsing by Subject Cổng giao tiếp điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Ngọc Phong (2007)

 • Giới thiệu về Cổng giao diện điện tử điện tử Hà Nội (Hà Nội Portal) và phân tích hiện trạng về an toàn thông tin (ATTT). Đề xuất một số giải pháp: an ninh cho hệ thống, mô hình giải pháp mạng cho Hà Nội Portal để nâng cao khả năng an toàn thông tin. Ứng dụng thử nghiệm SSL trên Cổng giao diện điện tử điện tử Hà Nội để mã hóa thông tin trên đường truyền

 • V_L0_01438_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Ngọc Phong;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Giới thiệu về Cổng giao diện điện tử điện tử Hà Nội (Hà Nội Portal) và phân tích hiện trạng về an toàn thông tin (ATTT). Đề xuất một số giải pháp: an ninh cho hệ thống, mô hình giải pháp mạng cho Hà Nội Portal để nâng cao khả năng an toàn thông tin. Ứng dụ (...)

 • 00050000748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Vân (2011)

 • Giới thiệu khái quát về cổng điện tử, cổng giao tiếp điện tử, dịch vụ hành chính công, cổng điện tử mã nguồn mở Liferay, các đặc tính và hiệu quả ứng dụng của Liferay, đề xuất sử dụng Liferay và các vấn đề có liên quan. Nghiên cứu kiến trúc quản lý các đối tượng trong Liferay, các thành phần, cách thức tổ chức quản lý và hoạt động của Liferay, cơ chế phân quyền trong Liferay. Tìm hiểu công nghệ áp dụng trong Liferay, kiến trúc logic của Liferay, các thành phần trong Liferay, cơ chế phát sinh mã tự động, mô hình dữ liệu và cách thức xây dựng và triển khai ứng dụng, cách tạo theme, layout và triển khai trên Liferay, vấn đề việt hóa Lif...

 • 00050000748_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Vân;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2011)

 • Giới thiệu khái quát về cổng điện tử, cổng giao tiếp điện tử, dịch vụ hành chính công, cổng điện tử mã nguồn mở Liferay, các đặc tính và hiệu quả ứng dụng của Liferay, đề xuất sử dụng Liferay và các vấn đề có liên quan.

 • V_L0_00868_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Việt Hùng;  Advisor: Đoàn, Văn Ban, Người hướng dẫn (2006)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng quan về cổng thông tin điện tử (Portal), phân tích các thành phần cơ bản của một Portal và cách thức vận hành của một Portal để cung cấp các dịch vụ đặc trưng. Tìm hiểu tổ chức CSDL trong hệ thống thông tin phân tán, thiết lập cơ chế chuyển đổi thông (...)

Browsing by Subject Cổng giao tiếp điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Ngọc Phong (2007)

 • Giới thiệu về Cổng giao diện điện tử điện tử Hà Nội (Hà Nội Portal) và phân tích hiện trạng về an toàn thông tin (ATTT). Đề xuất một số giải pháp: an ninh cho hệ thống, mô hình giải pháp mạng cho Hà Nội Portal để nâng cao khả năng an toàn thông tin. Ứng dụng thử nghiệm SSL trên Cổng giao diện điện tử điện tử Hà Nội để mã hóa thông tin trên đường truyền

 • V_L0_01438_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Ngọc Phong;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Giới thiệu về Cổng giao diện điện tử điện tử Hà Nội (Hà Nội Portal) và phân tích hiện trạng về an toàn thông tin (ATTT). Đề xuất một số giải pháp: an ninh cho hệ thống, mô hình giải pháp mạng cho Hà Nội Portal để nâng cao khả năng an toàn thông tin. Ứng dụ (...)

 • 00050000748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Vân (2011)

 • Giới thiệu khái quát về cổng điện tử, cổng giao tiếp điện tử, dịch vụ hành chính công, cổng điện tử mã nguồn mở Liferay, các đặc tính và hiệu quả ứng dụng của Liferay, đề xuất sử dụng Liferay và các vấn đề có liên quan. Nghiên cứu kiến trúc quản lý các đối tượng trong Liferay, các thành phần, cách thức tổ chức quản lý và hoạt động của Liferay, cơ chế phân quyền trong Liferay. Tìm hiểu công nghệ áp dụng trong Liferay, kiến trúc logic của Liferay, các thành phần trong Liferay, cơ chế phát sinh mã tự động, mô hình dữ liệu và cách thức xây dựng và triển khai ứng dụng, cách tạo theme, layout và triển khai trên Liferay, vấn đề việt hóa Lif...

 • 00050000748_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Vân;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2011)

 • Giới thiệu khái quát về cổng điện tử, cổng giao tiếp điện tử, dịch vụ hành chính công, cổng điện tử mã nguồn mở Liferay, các đặc tính và hiệu quả ứng dụng của Liferay, đề xuất sử dụng Liferay và các vấn đề có liên quan.

 • V_L0_00868_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Việt Hùng;  Advisor: Đoàn, Văn Ban, Người hướng dẫn (2006)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng quan về cổng thông tin điện tử (Portal), phân tích các thành phần cơ bản của một Portal và cách thức vận hành của một Portal để cung cấp các dịch vụ đặc trưng. Tìm hiểu tổ chức CSDL trong hệ thống thông tin phân tán, thiết lập cơ chế chuyển đổi thông (...)