Browsing by Subject Củ Gừng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • The Ability of Ginger Rhizome (Zingiber officinale Rosc) Extract in Producing of Silver Nanoparticles and the Antibacterial activity of these nanoparticles.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Thị Phương; Nguyễn, Thị Lê Na; Nguyễn, Trung Thành; Nguyễn, Đình Thắng (2019)

  • Tổng hợp nano bạc bằng phương pháp sử dụng các dịch chiết thực vật đang được nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới chú trọng vì những ưu điểm như chất lượng đồng nhất, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có và thân thiện môi trường. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng dịch chiết củ gừng để tổng hợp nano bạc từ ion bạc. Các điều kiện phản ứng tổng hợp đã được khảo sát và tối ưu với kết quả như sau: nồng độ AgNO3: 3mM; tỷ lệ dịch chiết/dung dịch AgNO3: 1/5; nhiệt độ: 80˚C; pH: 12; thời gian phản ứng: 30 phút. Ở điều kiện tối ưu này, các hạt nano bạc được tạo ra có kích thước đồng đều trong khoảng từ 20-40 nm. Kết quả nghiên cứu khả năng kháng khuẩn cũng cho thấy dung dịch nano b...

Browsing by Subject Củ Gừng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • The Ability of Ginger Rhizome (Zingiber officinale Rosc) Extract in Producing of Silver Nanoparticles and the Antibacterial activity of these nanoparticles.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Thị Phương; Nguyễn, Thị Lê Na; Nguyễn, Trung Thành; Nguyễn, Đình Thắng (2019)

  • Tổng hợp nano bạc bằng phương pháp sử dụng các dịch chiết thực vật đang được nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới chú trọng vì những ưu điểm như chất lượng đồng nhất, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có và thân thiện môi trường. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng dịch chiết củ gừng để tổng hợp nano bạc từ ion bạc. Các điều kiện phản ứng tổng hợp đã được khảo sát và tối ưu với kết quả như sau: nồng độ AgNO3: 3mM; tỷ lệ dịch chiết/dung dịch AgNO3: 1/5; nhiệt độ: 80˚C; pH: 12; thời gian phản ứng: 30 phút. Ở điều kiện tối ưu này, các hạt nano bạc được tạo ra có kích thước đồng đều trong khoảng từ 20-40 nm. Kết quả nghiên cứu khả năng kháng khuẩn cũng cho thấy dung dịch nano b...