Browsing by Subject C0-nửa nhóm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003148.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Khánh Ly;  Advisor: Phạm, Trọng Tiến (2016)

  • Chương 1: Lý thuyết nửa nhóm của toán tử tuyến tính. Chương 2: Một số tính chất động lực học của C0 - nửa nhóm. Chương 3: Ứng dụng của C0 - nửa nhóm.

Browsing by Subject C0-nửa nhóm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003148.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Khánh Ly;  Advisor: Phạm, Trọng Tiến (2016)

  • Chương 1: Lý thuyết nửa nhóm của toán tử tuyến tính. Chương 2: Một số tính chất động lực học của C0 - nửa nhóm. Chương 3: Ứng dụng của C0 - nửa nhóm.