Browsing by Subject CYP2C19

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 4077-109-7613-3-10-20171207.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Mậu; Vũ, Ngọc Trung; Nguyễn, Hữu Hiếu; Nguyễn, Thanh Thúy; Vũ, Thị Thơm (2017)

  • CYP2C19 là một trong những enzyme chủ yếu tham gia vào quá trình hoạt động thuốc chống ngưng tập tiểu cầu với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Kiểu gen khác nhau gây ra đáp ứng ức chế ngưng tập tiểu cầu khác nhau. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen CYP2C19 và độ ngưng tập tiểu cầu (NTTC) trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang các người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp xét nghiệm đa hình gen CYP2C19 và độ NTTC. Kết quả trong 64 người bệnh, tỷ lệ kiểu gen tác dụng giảm và kém là 59,3%, bình thường 40,7%. Độ NTTC trung bình ở nhóm gen chuyển hóa (giảm, kém) và bình thường ...

Browsing by Subject CYP2C19

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 4077-109-7613-3-10-20171207.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Mậu; Vũ, Ngọc Trung; Nguyễn, Hữu Hiếu; Nguyễn, Thanh Thúy; Vũ, Thị Thơm (2017)

  • CYP2C19 là một trong những enzyme chủ yếu tham gia vào quá trình hoạt động thuốc chống ngưng tập tiểu cầu với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Kiểu gen khác nhau gây ra đáp ứng ức chế ngưng tập tiểu cầu khác nhau. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen CYP2C19 và độ ngưng tập tiểu cầu (NTTC) trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang các người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp xét nghiệm đa hình gen CYP2C19 và độ NTTC. Kết quả trong 64 người bệnh, tỷ lệ kiểu gen tác dụng giảm và kém là 59,3%, bình thường 40,7%. Độ NTTC trung bình ở nhóm gen chuyển hóa (giảm, kém) và bình thường ...