Browsing by Subject Ca

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DƯỢC TÍNH CA QUÁT - CUỐN SÁCH QUÝ TRONG GIẢNG DẠY CHỮ HÁN, CHỮ NÔM VÀ NHỮNG TRI THỨC GIÁ TRỊ VỀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Thị Thanh Mai (2018)

  • Dược tính ca quát là một trong những văn bản thuộc chủ để Dược tính theo sự phân loại của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Văn bản này từ lâu đã được mọi người đón nhận và đánh giá cao. Đối tượng sử dụng cuốn sách này là người học hoặc yêu thích y học cổ truyền, người học Hán Nôm muốn tìm hiểu về y học truyền thống và các nhà sư muốn có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng chữa bệnh. Vì vậy, khi tiến hành nghiên cứu thư tịch này, bên cạnh những giá trị hiện hữu của một văn bản học, văn tự học Hán Nôm, chúng tôi tập trung vào tìm hiểu, đánh giá Dược tính ca quát dưới góc độ một cuốn sách quý trong giảng dạy chữ Hán, chữ Nôm và cung cấp những tri thức giá t...

Browsing by Subject Ca

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DƯỢC TÍNH CA QUÁT - CUỐN SÁCH QUÝ TRONG GIẢNG DẠY CHỮ HÁN, CHỮ NÔM VÀ NHỮNG TRI THỨC GIÁ TRỊ VỀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Thị Thanh Mai (2018)

  • Dược tính ca quát là một trong những văn bản thuộc chủ để Dược tính theo sự phân loại của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Văn bản này từ lâu đã được mọi người đón nhận và đánh giá cao. Đối tượng sử dụng cuốn sách này là người học hoặc yêu thích y học cổ truyền, người học Hán Nôm muốn tìm hiểu về y học truyền thống và các nhà sư muốn có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng chữa bệnh. Vì vậy, khi tiến hành nghiên cứu thư tịch này, bên cạnh những giá trị hiện hữu của một văn bản học, văn tự học Hán Nôm, chúng tôi tập trung vào tìm hiểu, đánh giá Dược tính ca quát dưới góc độ một cuốn sách quý trong giảng dạy chữ Hán, chữ Nôm và cung cấp những tri thức giá t...