Browsing by Subject Ca cao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008912.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Tiến Minh (2015)

  • - Tổng quan tình hình và hệ thống hóa, làm rõ hơn những vấn đề lý luận kinh tế xanh - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế xanh của Nhật Bản, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển kinh tế xanh của Nhật Bản - Đưa ra những quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xanh của Việt Nam cùng một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh của Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản.

Browsing by Subject Ca cao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008912.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Tiến Minh (2015)

  • - Tổng quan tình hình và hệ thống hóa, làm rõ hơn những vấn đề lý luận kinh tế xanh - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế xanh của Nhật Bản, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển kinh tế xanh của Nhật Bản - Đưa ra những quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xanh của Việt Nam cùng một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh của Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản.