Browsing by Subject Chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3594-1-6458-1-10-20170103.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương; Tạ, Ngọc Cường (2016)

  • Giáo dục đại học được xem là dịch vụ công, được Nhà nước cung cấp nguồn lực tài chính để phục vụ lợi ích chung, nhằm thực hiện chính sách công bằng xã hội. Để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học, tài chính là một nguồn lực rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng để phát triển các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất,... những yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo đại học nói riêng. Chính vì vậy, tự chủ tài chính được coi là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong điều kiện mới [1]. Trên cơ sở nhận diện những lợi ích cũng như các rào cản đối với các trường ĐHCL khi thực hiện tự chủ t...

Browsing by Subject Chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3594-1-6458-1-10-20170103.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương; Tạ, Ngọc Cường (2016)

  • Giáo dục đại học được xem là dịch vụ công, được Nhà nước cung cấp nguồn lực tài chính để phục vụ lợi ích chung, nhằm thực hiện chính sách công bằng xã hội. Để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học, tài chính là một nguồn lực rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng để phát triển các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất,... những yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo đại học nói riêng. Chính vì vậy, tự chủ tài chính được coi là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong điều kiện mới [1]. Trên cơ sở nhận diện những lợi ích cũng như các rào cản đối với các trường ĐHCL khi thực hiện tự chủ t...