Browsing by Subject Chất lượng giáo dục đạo đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TapChiGiaoDucSo249Ki1Thang11_2010(18).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Phương Lan (2010)

  • Giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho học sinh (HS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục toàn diện. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, nhiệm vụ này lại càng trở nên cần thiết, ánh hưởng mang tính quyết định đến chất lượng GDĐĐ cho HS. HS trung học cơ sở (THCS) đang ở trong độ tuổi vị thành niên, tâm sinh lí có sự biến đổi mạnh mẽ, rất nhạy cảm, thích cái mới nhưng chưa đủ tri thức và bản tĩnh nên dễ bị ảnh hưởng của các tác động tiêu cực trong đời sống xã hội - nhất là nhưng mặt trái trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, hoạt động GDĐĐ và quản lí công tác GDĐĐ cho các em là việc làm hết sức cấp bách và cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà t...

Browsing by Subject Chất lượng giáo dục đạo đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TapChiGiaoDucSo249Ki1Thang11_2010(18).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Phương Lan (2010)

  • Giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho học sinh (HS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục toàn diện. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, nhiệm vụ này lại càng trở nên cần thiết, ánh hưởng mang tính quyết định đến chất lượng GDĐĐ cho HS. HS trung học cơ sở (THCS) đang ở trong độ tuổi vị thành niên, tâm sinh lí có sự biến đổi mạnh mẽ, rất nhạy cảm, thích cái mới nhưng chưa đủ tri thức và bản tĩnh nên dễ bị ảnh hưởng của các tác động tiêu cực trong đời sống xã hội - nhất là nhưng mặt trái trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, hoạt động GDĐĐ và quản lí công tác GDĐĐ cho các em là việc làm hết sức cấp bách và cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà t...