Browsing by Subject Chất lượng giáo viên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_00723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2005)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn này tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, số lượng, cân đối cơ cấu, phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm tốt nhằm khắc phục hạn chế đội ngũ giảng viên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • 04051000235_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Xuân Hùng;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2010)

 • Chapter one: Introduction. Chapter two: Literature. Chapter three: The study describes the overall picture of how the research carried out from choosing the research question...Chapter four: Conclusion reviews the main findings of the study...

Browsing by Subject Chất lượng giáo viên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_00723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2005)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn này tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, số lượng, cân đối cơ cấu, phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm tốt nhằm khắc phục hạn chế đội ngũ giảng viên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • 04051000235_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Xuân Hùng;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2010)

 • Chapter one: Introduction. Chapter two: Literature. Chapter three: The study describes the overall picture of how the research carried out from choosing the research question...Chapter four: Conclusion reviews the main findings of the study...