Browsing by Subject Chất lượng giảng dạy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • VL0-01190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kiểm;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng các biện pháp quản lý quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng quá trình dạy học, quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật (phân hiệu Cảm Ân) huyện Yên Bình, Yên Bái. Đề xuất các biện pháp quản lý về xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, tham khảo... để nâng cao chất lượng giáo dục của trường

 • V_L0_00711.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tuyết (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành và công tác quản lý về công tác này. Khảo sát bằng cách phát phiếu điều tra, trò chuyện, trao đổi sau đó tiến hành phân tích, tổng hợp và hệ thống để có những đánh giá về chương trình giảng dạy, đề cương bài giảng, hình thức kiểm tra đánh gía để dưa ra những biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành y học cho các trường đại học y nói chung và trường đại học Y Hải Phòng nói riêng

 • 88.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thanh Tâm (2008)

 • Trong xu thế nâng cao chất lượng giảng dạy đại học Việt Nam, cùng với mối quan tâm của xã hội hiện nay về thực tế dạy và học môn Văn các cấp, việc tham khảo các chương trình liên quan đến ngành học ngữ văn ở một số trường đại học nước ngoài là một hướng tiếp cận tương đối giá trị. Với tinh thần nhưvậy,chúng tôi chọn nước Mỹ, một trong những môi trường giáo dục hấp dẫn nhất thế giới để tìm hiểu phương thức xây dựng chương trình ngữ văn, chủ yếu là các vấn đề văn học, thộc cấp độ đại học và sau đại học.

 • V_L2_01374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tú Anh (2008)

 • Tổng quan về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy đại học qua tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy. Trình bày thực trạng giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền: những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và chiến lược phát triển cũng như các phương pháp giảng dạy, cơ chế quản lý và hoạt động cải tiến chất lượng giảng dạy của Học Viện. Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy đại học của Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông qua xây dựng các tiêu chí, phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy mô...

 • Ky yeu Hoi thao CDSP Hue 3_6_1600020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Trọng Thủy (2016)

 • Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường là một trong các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, nhiều trường học đã đầu tư cho hoạt động của thư viện, đem lại hiệu quả cao trong công tác phục vụ dạy và học. Bài viết này là mấy suy nghĩ của một người đang trực tiếp làm công tác thông tin – thư viện để nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, nhìn lại thực trạng văn hóa đọc hiện nay và đề xuất một số giải pháp cho việc phát triển văn hóa đọc nói chung; qua đó có thể rút ra một số vấn đề để thực hiện tốt hơn công tác thông tin – thư viện của nhà trường.

Browsing by Subject Chất lượng giảng dạy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • VL0-01190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kiểm;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng các biện pháp quản lý quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng quá trình dạy học, quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật (phân hiệu Cảm Ân) huyện Yên Bình, Yên Bái. Đề xuất các biện pháp quản lý về xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, tham khảo... để nâng cao chất lượng giáo dục của trường

 • V_L0_00711.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tuyết (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành và công tác quản lý về công tác này. Khảo sát bằng cách phát phiếu điều tra, trò chuyện, trao đổi sau đó tiến hành phân tích, tổng hợp và hệ thống để có những đánh giá về chương trình giảng dạy, đề cương bài giảng, hình thức kiểm tra đánh gía để dưa ra những biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành y học cho các trường đại học y nói chung và trường đại học Y Hải Phòng nói riêng

 • 88.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thanh Tâm (2008)

 • Trong xu thế nâng cao chất lượng giảng dạy đại học Việt Nam, cùng với mối quan tâm của xã hội hiện nay về thực tế dạy và học môn Văn các cấp, việc tham khảo các chương trình liên quan đến ngành học ngữ văn ở một số trường đại học nước ngoài là một hướng tiếp cận tương đối giá trị. Với tinh thần nhưvậy,chúng tôi chọn nước Mỹ, một trong những môi trường giáo dục hấp dẫn nhất thế giới để tìm hiểu phương thức xây dựng chương trình ngữ văn, chủ yếu là các vấn đề văn học, thộc cấp độ đại học và sau đại học.

 • V_L2_01374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tú Anh (2008)

 • Tổng quan về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy đại học qua tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy. Trình bày thực trạng giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền: những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và chiến lược phát triển cũng như các phương pháp giảng dạy, cơ chế quản lý và hoạt động cải tiến chất lượng giảng dạy của Học Viện. Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy đại học của Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông qua xây dựng các tiêu chí, phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy mô...

 • Ky yeu Hoi thao CDSP Hue 3_6_1600020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Trọng Thủy (2016)

 • Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường là một trong các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, nhiều trường học đã đầu tư cho hoạt động của thư viện, đem lại hiệu quả cao trong công tác phục vụ dạy và học. Bài viết này là mấy suy nghĩ của một người đang trực tiếp làm công tác thông tin – thư viện để nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, nhìn lại thực trạng văn hóa đọc hiện nay và đề xuất một số giải pháp cho việc phát triển văn hóa đọc nói chung; qua đó có thể rút ra một số vấn đề để thực hiện tốt hơn công tác thông tin – thư viện của nhà trường.