Browsing by Subject Chất lượng hàng hóa, dịch vụ công, mô hình tác động cố định,tăng trưởng kinh tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thanh Hằng (2016)

  • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế, trong đó đi sâu xem xét ảnh hưởng cụ thể của chất lượng cơ sở hạ tầng và chất lượng hoạt động của cơ quan công quyền đối với tăng trưởng kinh tế. Kết quả hồi quy dữ liệu bảng của các nước trên thế giới giai đoạn 2006-2014, dựa trên mô hình tác động cố định cho thấy chất lượng hàng hóa, dịch vụ công thật sự có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ công sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ công được đề xuất là áp dụng TQM, mô hình chính phủ điện tử và mô hình dịch vụ điện tử.

Browsing by Subject Chất lượng hàng hóa, dịch vụ công, mô hình tác động cố định,tăng trưởng kinh tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thanh Hằng (2016)

  • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế, trong đó đi sâu xem xét ảnh hưởng cụ thể của chất lượng cơ sở hạ tầng và chất lượng hoạt động của cơ quan công quyền đối với tăng trưởng kinh tế. Kết quả hồi quy dữ liệu bảng của các nước trên thế giới giai đoạn 2006-2014, dựa trên mô hình tác động cố định cho thấy chất lượng hàng hóa, dịch vụ công thật sự có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ công sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ công được đề xuất là áp dụng TQM, mô hình chính phủ điện tử và mô hình dịch vụ điện tử.