Browsing by Subject Chất lượng học tập

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Ky yeu Hoi thao CDSP Hue 3_6_1600020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Trọng Thủy (2016)

 • Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường là một trong các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, nhiều trường học đã đầu tư cho hoạt động của thư viện, đem lại hiệu quả cao trong công tác phục vụ dạy và học. Bài viết này là mấy suy nghĩ của một người đang trực tiếp làm công tác thông tin – thư viện để nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, nhìn lại thực trạng văn hóa đọc hiện nay và đề xuất một số giải pháp cho việc phát triển văn hóa đọc nói chung; qua đó có thể rút ra một số vấn đề để thực hiện tốt hơn công tác thông tin – thư viện của nhà trường.

 • 00050000782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • 00050000782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • 00050000782_Noi_dung.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Văn Vinh (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • 01050000419_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thùy Như;  Advisor: Hồ, Đăng Phúc , người hướng dẫn (2011)

 • 71 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày mô hình tuyến tính nhiều mức: trình bày về phương pháp phân tích thống kê dùng trong nghiên cứu là phương pháp phân tích nhiều mức, trong đó trình bày cụ thể về mô hình hồi quy hai mức cơ bản và mô hình nhiều mức tổng quát. Nghiên cứu tác động củ (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Chất lượng học tập

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Ky yeu Hoi thao CDSP Hue 3_6_1600020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Trọng Thủy (2016)

 • Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường là một trong các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, nhiều trường học đã đầu tư cho hoạt động của thư viện, đem lại hiệu quả cao trong công tác phục vụ dạy và học. Bài viết này là mấy suy nghĩ của một người đang trực tiếp làm công tác thông tin – thư viện để nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, nhìn lại thực trạng văn hóa đọc hiện nay và đề xuất một số giải pháp cho việc phát triển văn hóa đọc nói chung; qua đó có thể rút ra một số vấn đề để thực hiện tốt hơn công tác thông tin – thư viện của nhà trường.

 • 00050000782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • 00050000782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • 00050000782_Noi_dung.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Văn Vinh (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • 01050000419_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thùy Như;  Advisor: Hồ, Đăng Phúc , người hướng dẫn (2011)

 • 71 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày mô hình tuyến tính nhiều mức: trình bày về phương pháp phân tích thống kê dùng trong nghiên cứu là phương pháp phân tích nhiều mức, trong đó trình bày cụ thể về mô hình hồi quy hai mức cơ bản và mô hình nhiều mức tổng quát. Nghiên cứu tác động củ (...); Electronic Resources