Browsing by Subject Co giật động kinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Luan_van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giản, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Trung (2010)

 • Chương 1. Điện não đồ: trình bày cơ chế hoạt động điện não, phương pháp đo EEG theo chuẩn quốc tế 10-20, các đặc trưng cơ bản của EEG và dấu hiệu nhận biết gai. Đây là các kiến thức y sinh cơ bản để có thể hiểu ý nghĩa bản ghi EEG và xử lý được EEG. Chương 2. Thu thập dữ liệu: trình bày các thông số của bản ghi điện não, các tham số máy ghi điện não. Phương pháp tiến hành thu thập dữ liệu trên bệnh nhân. Chương 3: Các phương pháp xử lý tín hiệu số ứng dụng trong phát hiện gai: trình bày về mạng nơ-ron nhân tạo ANN và phép biến đổi Wavelet. ác phương pháp này được sử dụng để phân tích các đặc trưng của đỉnh và phân loại gai. 6. Chương 4. Mô phỏng hệ thống: dựa trên mô hình hệ thống đã ...

 • V_L0_02858_Noi_dung_2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giản, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Trung (2010)

 • Luận văn Ths. Công nghệ Điện tử Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Luận văn tổng quan các phƣơng pháp phát hiện gai tự động, chỉ ra ưu nhược điểm của từng phương pháp. Dựa trên quy trình phát hiện gai nhiều giai đoạn đã được đề xuất, luận văn thực hiện mô phỏng hệ thống trên cơ sở kết hợp nhiều phƣơng pháp sử dụng các thông tin về hình thái, tần số, bối cảnh xuất hiện của gai. Hệ thống phát hiện gai tự động được phân chia thành giai đoạn: (i) tiền phân loại, (ii) phân tích các đặc trƣng và (iii) hệ thống chuyên gia. Trong giai đoạn tiền phân loại, các thông tin về hoạt động nền cục bộ mà tại đó xuất hiện đỉnh được phân tích, các tham số của đỉ...

Browsing by Subject Co giật động kinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Luan_van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giản, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Trung (2010)

 • Chương 1. Điện não đồ: trình bày cơ chế hoạt động điện não, phương pháp đo EEG theo chuẩn quốc tế 10-20, các đặc trưng cơ bản của EEG và dấu hiệu nhận biết gai. Đây là các kiến thức y sinh cơ bản để có thể hiểu ý nghĩa bản ghi EEG và xử lý được EEG. Chương 2. Thu thập dữ liệu: trình bày các thông số của bản ghi điện não, các tham số máy ghi điện não. Phương pháp tiến hành thu thập dữ liệu trên bệnh nhân. Chương 3: Các phương pháp xử lý tín hiệu số ứng dụng trong phát hiện gai: trình bày về mạng nơ-ron nhân tạo ANN và phép biến đổi Wavelet. ác phương pháp này được sử dụng để phân tích các đặc trưng của đỉnh và phân loại gai. 6. Chương 4. Mô phỏng hệ thống: dựa trên mô hình hệ thống đã ...

 • V_L0_02858_Noi_dung_2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giản, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Trung (2010)

 • Luận văn Ths. Công nghệ Điện tử Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Luận văn tổng quan các phƣơng pháp phát hiện gai tự động, chỉ ra ưu nhược điểm của từng phương pháp. Dựa trên quy trình phát hiện gai nhiều giai đoạn đã được đề xuất, luận văn thực hiện mô phỏng hệ thống trên cơ sở kết hợp nhiều phƣơng pháp sử dụng các thông tin về hình thái, tần số, bối cảnh xuất hiện của gai. Hệ thống phát hiện gai tự động được phân chia thành giai đoạn: (i) tiền phân loại, (ii) phân tích các đặc trƣng và (iii) hệ thống chuyên gia. Trong giai đoạn tiền phân loại, các thông tin về hoạt động nền cục bộ mà tại đó xuất hiện đỉnh được phân tích, các tham số của đỉ...